Ankarspel

Om man vill hantera ankringen säkert och bekvämt kan man göra som Johan Rylander med Parant nr 38 "Deuce". Han monterade att kraftigt peke, som visade sig vara en utmärkt plats att anbringa ett ankare, manövrerat med ett ankarspel i ankarboxen. Resultatet blev både elegant och praktiskt.


Ankarspel till Paranten
Ett eldrivet ankarspel sparar både ryggen och är ett säker­hetshöjande tillbehör till vår kära Parant. Vi installerade ett sådant i högra luckan till förliga ankarboxen och fick också plats med eget batteri under densamma.

Ett bra peke
Till en början låg ankaret ut på babords sida av fören under pulpit men när vi skaffade ett peke fick ankaret plats där i stället. Ankaret är ett Delta-ankare (typ plogankare) som vi funnit fungerar bra när man ligger på svaj. Vi har 50 meter blyad ankarlina.
Peket kan man få inklusive pulpit och vi valde ett färdigt paket från Båtsystem: peke PPAT10042 (PT10042 jämte pulpit). Idag kostar detta 13 475 enl Båtsystems prislista (sept. 2006).
Vi delade av ankarboxen i två delar med en vertikal skiva marinplywod som plastades och skruvades i botten av boxen. I högra delen fästes en batterilåda och här får också den blyade lina plats som vi använder som ankarlina.

Ankarspelet
Ankarspelet är ett Quick Aries vertikal som har en bas med inspektionslucka av anodiserad aluminium. Förkromat kättinghjul och lock. Elmotorn är vattentät. "Hi-Speed" växelhus, reduktion 1/40, strömåtgång 500 watt. Pris 6150:- (Watski sept 2006).
Ankarspelet manövreras framifrån ankarboxen, där strömbrytare sitter på det nya skottet. Eftersom man befinner sig där när ankaret tas upp kan man övervaka att ankarlinan matas ned i ankarboxen korrekt. Genom att använda ett eget batteri kan man dra normala kablar genom båten bak till det övriga elsystemet för att få laddning av det nya batteriet. Vi installerade ett vanligt fritidsbatteri.

Jobbig kabeldragning
Kabeldragningen genom båten längs babordssidan var nog det största jobbet då panelerna i båten måste tas bort och för att göra detta måste även sofframen tas bort. En stor operation. Man bör undersöka om det är enklare på stybordssidan, att gå genom garderoben i höjd med skåpen ovanför vasken och därigenom vidare till batterilådan. Parantinredningen har ändrats under tillverkningens gång, vilket motiverar en undersökning innan man börjar.
Ankaret säkras med ett kedjefäste och när man använder spelet går linan inte längre i skarp vinkel. Helt rak vinkel är att föredra även om det i praktiken gör mycket liten skillnad. Arbetsplatsen på fördäck och en snygg installation bedömde vi vara viktigare.
En del använder ankarboxen till förvaring av gasolflaskor. men eftersom vi inte använder gasol ombord behövde vi inte avsätta plats i ankarboxen för detta.

Vi ankrar ofta på svaj och arrangemanget med ankarspel i fören har gjort denna ankring både lätt och säker. När vi förtöjer med fören mot land, t.ex. i en naturhamn, ankrar vi med ett annat ankare från aktern - precis som alla andra!

Johan Rylander

 

Åter till förteckningen över olika artiklar

Åter till startsidan

  
Ett kraftigt peke med ankaret infällt. Lägg märke till kättingen bort till styrbords ankarboxlucka.


Här ser man hur ankarboxen avdelats i en höger- och en vänsterhalva. Ankarkättingen, följt av ankarlinan går runt ankarspelet och dras ner i boxens högra del.Högra ankarboxluckan delvis upplyft för att visa ankarspelet ovanför och under luckan.