Besiktiga bälgen på ditt S110-drev!

Många av oss kanske har dåligt samvete för att S110-drevets bälg på vår pärla blivit betydligt äldre än de
rekommenderade 7 åren Här ett tips som kan lugna samvetet och ge bälgen ytterligare "godkänd" livslängd.


Måste man byta bälg nu?
Som nybliven ägare till Parant 102 och nybörjare som båtägare är det en del funderingar som rör sig i huvudet. Det där med bälgen t.ex.
Min bälg är bytt för ca nio år sedan och enl expertisen bör den bytas var sjunde år. Trots att föregående ägaren berättade att han vid bälgbytet fann den gamla bälgen i skick som ny, fastän den hängt med sedan båten tillverkades (1978), alltså ca 16 år, funderade jag på om ändå inte ett byte stod för dörren..

Man kan få bälgen besiktigad
Jag kontaktade en erkänt duktig firma, nämligen Sjö&Landservice. Ägaren Jan Lundquist som är expert på just Volvo Penta berättade att ett bälgbyte kostar från ca 8.000 kr inkl material. Men han tyckte det var en onödigt utgift om bälgen verkade OK.
Han talade om att man kan göra en besiktning av bälgen och om den är felfri få ett skriftligt godkännande. En sådan besiktning kostar 500 kr inkl moms.
Jag fick också veta att t.ex. Yanmar som har ungefär samma konstruktion inte alls haft samma tidskrav för bälgbyte och att det numera inte verkar vara lika viktigt med 7-årsperioden heller, eftersom erfarenheten visar att bälgarna håller mycket längre än man från början trodde.
Då rekommenderades till och med byte efter 3 år.

Bälgarna nästan alltid i bra skick
Jan berättade också att av alla bälgar de bytt så hade nästan aldrig någon gammal bälg varit dålig. "Tvättar man av den gamla och lägger den bredvid en ny så ser man ingen skillnad" var hans erfarenhet.

Så här görs besiktningen
Eftersom besiktningen naturligtvis måste göras på land bestämde vi oss för att jag efter upptagningen skulle kontakta honom för en besiktning.
Så gjordes och han kom till vår marina för att utföra detta.
Jan använder ett slags optiskt instrument (Bild 1) som består av en lång böjlig kabel med en lampa i ena änden och en lins i den andra. Nu glömde jag fråga, men utgår ifrån att kabeln innehåller fiberoptik.
Instrumentet används också bl.a. för att inspektera cylindrar invändigt genom att gå in via tändstiftshål eller motsvarande.
Änden på kabeln lirkas sedan in mellan drevet där det sticker ut under den undre limmade bälgen och genom att leta sig fram runt den övre bälgens kant, samtidigt som man tittar i objektivet i den andra änden kan man se om det finns några sprickor eller andra fel på gummit i bälgen (Bild 2, 3, 4)).
Sedan gjordes även en besiktning uppifrån där klämringen också inspekterades samt även datumstämplingen. (Bild 5). I mitt fall konstaterades att bälgen var tillverkad 89-07 och alltså redan var ca 4 år då den monterades. Jan konstaterade lugnt att detta inte var något att oroa sig över utan att det är ganska vanligt att bälgarna får agera "hyllvärmare" några år innan dom säljs.
Jan avslutade med att konstatera att allt såg bra ut och att det bara var "att tuta och köra ytterligare ett par tre år" som han uttryckte det.

Det hela resulterade i en "godkänd-kråka" på arbetsordern samt att 500 kr bytte ägare.

Adress
Firman jag anlitade är alltså:
Sjö&Landservice
Svinninge Hamn,
184 92 Åkersberga.

Telefonnumren till Sjö&Landservice är:
08-540 261 50 (kontor)
070-371 64 55 (mobil)
08-540 263 10 (fax).
E-post: sjo-land@minpost.nu

För många båtägare i Stockholmstrakten är nog Svinninge Hamn mer känd som Svinninge Marina (www.svinningemarina.se).
Huruvida andra firmor gör dessa besiktningar vet jag inte, men det kan vara värt att höra sig för.

Anders Jonsson, P102 Largo


 
Bild 1


Bild 2


Bild 3


Bild 4


Bild 5

Åter till förteckningen över olika artiklar

Åter till startsidan