Insprutningspumpen läcker

Det här handlar om insprutningspumpen på en MD11C. Pumpen har sett likadan ut i 30 år, i stort sett. Inte så konstigt om den kan behöva viss service. Men rör inte själva pumpen! Måste den ur motorn för reparation: låt en fackman göra det. Att sätta tillbaka den med rätt inställning är svårt.
I det här fallet handlar det om pumpens två förskruvningar, där man skruvar fast bränslerören som går fram till insprutarna. Den främre förskruvningen i vår båt började läcka dieselbränsle. Det klarar man själv att reparera. En del detaljer måste lossas först. Bilderna visar hur man gör:


1) Översikt. Det röda röret är returröret.2) På den flata ytan läckte diesel ut från främre förskruvningen.3) Första åtgärd: Stäng tankens bränslekran!


4) Tag bort 2 rörklammer5) Lossa aktra bränsleröret vid pumpen, 17mm nyckel.6) Lossa dess främre del, 19 mm nyckel.


7-8) Lossa röret till avgaskröken och för åt sidan. Lossa främre bränsleröret. Gillra upp bränslerören så att förskruvningarna på dieselpumpen blir åtkomliga.


9) Lossa främre förskruvningen m.19mm hylsa. 10)Sprängskiss 11) Skruva loss sakta för hand, lyft rakt upp 12) Fjäder med insats är borta!
Har du inte tappat något ser du detta.
13) Förskruvningen 14) Ny O-ring, anbringas ovanför gängorna. 15) Delarna i rad i rätt ordning. Kopparringen t.v. anbringas först.

Viktigt: Se upp så att inte minsta förorening kommer in i bränslesystemet via pumpen, rören eller spridarförskruvningarna.
För att komma åt den läckande förskruvningen måste bränslerören lossas. Börja att ta bort två rörklammer (bild 4) lossa sedan det bakre röret, därefter det främre. Lirka inte ur rören fullständigt, det är onödigt krångligt. Returröret (rött här) berörs inte alls.
Röret till avgaskröken lossas och läggs åt sidan, så att inte rörligheten hos bränslerören hindras. Nu är rören så pass lösa att de kan gillras upp, så att man kan komma åt den läckande förskruvningen (se bild 8).
Förskruvningen lossas något med hylsnyckel 19 mm. Nu måste man vara försiktig! Förskruvningen innehåller delar som lätt tappas och ramlar ner under motorn. Se sprängskissen, bild 10! Det rör sig om nr 6 (utfyllnadsstycke), nr 8 (mellanlägg 0,3 mm) och nr 12 (tryckfjäder). Skruva försiktigt av förskruvningen för hand och lyft den sakta rakt upp. Om inte de inre delarna rubbats står de kvar i pumpen så som visas på bild 11. Saknas de kan de ha följt med förskruvningen. Titta i den! Saknas de fortfarande har de tappats ned på durk eller i något motorskrymsle.
Sitter delarna kvar i pumpen kan de lätt tas upp. Täck över pumpöppningen.
På den vita runda ytan i bild 12 skall ligga en kopparring som även skall bytas. Kolla också att O-ringens anliggningsyta på förskruvningen är alldeles slät, det är viktigt för tätheten. Med kopparringen och O-ringen bytta sätter man delarna på bild 15 på plats i pumpen. I pumpens centrum finns en liten nabb som passar att sätta fjädern på. Med detta på plats skruvas förskruvningen tillbaka i sina gängor. Sakta, rakt ned!
Spänn förskruvningen. Har man en momentnyckel som går att använda i det trånga utrymmet är detta allra bäst. Drag åt med 45 Nm.
Återmontera i motsatt ordning enligt bilderna.
Före provkörning: Glöm inte att öppna bränslekranen, annars kör man systemet torrt som då får luftas på flera ställen.
Det brukar inte behöva luftas enbart efter ovan beskrivna byten. Med ett gott startbatteri kan det ta omkring 10 sekunder innan motorn börjar gå igång.

Kompletterande upplysningar:
Pumpens beteckning är Bosch PFR 2 K 75 A 407/11. Den svarta O-ringen har nr 146021321, kopparringen nr 1410105001. Reservdelslager finns hos Kristianstads Dieselservice, Kärrvägen 6, Kristianstad. Telefon 044-282090, tala med Pär Månsson. För Bosch Service i andra delar av landet: ring huvudkontoret 08-7501626, tala med Stefan Wahlström på Automotive Aftermarket.

P H Kongstad, Parant nr 2 "Anna Lejon".Åter till förteckningen över olika artiklar

Åter till startsidan