Utnyttja Parantens dolda utrymmen!

Från början fylldes Parantens skrov med frigolit i alla dolda utrymmen, för att båten skulle vara osänkbar. Så småningom upphörde varvet med denna fyllnad. Utrymmena blev kvar och många Parantägare har utnyttjat dem till extra stuvutrymmen.
Hans Kempén med Parant nr 59 Andante visar här två sådana extra stuvutrymmen, som han nu har stor nytta av.
Till de första Paranterna hade man emellertid inte hunnit få fram basinredet i plast och hela inredningen byggdes i trä. Därför finns det fler dolda utrymmen i dessa båtar, medan varvet sedan byggde inspektionsluckor till de allra flesta av dessa utrymmen.


Parantens dolda utrymmen
Att Paranten är en stor båt i liten kostym vet alla Parantägare. Men har alla hittat de dolda utrymmena som gör stuvningen av semester­packningen ännu lättare?

Bäst bland de dolda utrymmen som vi hittat är under båda dinettbänkarna.

Bakom lådorna och den främre stuven finns utrymmen som är perfekta för flaskor och torrvaror.

Eftersom golven i dessa utrymmen är en del av innermodulen så är dom lätta att hålla rena.

Enklaste sättet att komma åt dom är att såga upp luckor med en cirkelsåg och sedan montera en klack på undersidan.

Börja med att kontrollera hur stort utrymme som finns bakom lådor och stuv.

Sittytornas bottnar är skruvade i den övriga inred­ningen, så de är lätta att ta loss.

När man lättat på skivorna markerar man var bakkant på lådor och stuv är.

Vänd på skivorna och rita upp ett lämpligt stort luckhål över de dolda stuvutrymmena.

Borra ett litet hål som utgångspunkt för sticksågen, och såga sedan ut luckan. Om man sågar från undersidan blir snittytan uppåt jämn och fin.

Såga sedan ut en ram ur en plywoodskiva med ett hål som är lite mindre än luckan. Slipa sågytorna på ram, sittyta och lucka, så slipper man stickor i händerna när man letar i förrådet. Limma och skruva fast ramen på undersidan av sittytan. På så sätt får man en stadig klack för luckan att vila på. Man behöver ha en fullständig ram runt om hålet, eftersom det hela skall tåla att sitta på!

I luckan kan man enklast borra ett hål som handtag. Givetvis kan man sätta gångjärn och infällda hadtag om man vill, men vi tycker det är praktiskt att kunna lyfta bort luckan helt.

I förpiken finns det andra dolda utrymmet.

Mellan det låga skottet framför luckan och bakre väggen i ankarboxen finns en stor dold volym. Perfekt för ungarnas grejer under semestern.

Såga upp ett lagom stort hål, kanta med kantlist och sen är det klart.

Även här börjar man lämpligen med att kolla att man inte sågar sönder något i onödan.

Tag upp ett hål mitt i det område där du tänker ha öppningen och kika in så att du ser var eventuella kablar och däcksförstyvningar går.

I Andante låg elkabeln till styrbords lanterna i en plastslang bakom skottet.

När man så vet hur hålet skall bli kan man lämpligen börja såga från det titthål man gjort. Tänk på att såga hörn med samma radie som kantlisten (kantlisten köps färdig) - om man inte vill ha ett fyrkantigt hål.

Genom att använda kantlister som har ett spår med samma bredd som som skottet döljs eventuella mindre skador från sågandet, men givetvis måste man vara försiktig

Mitt på skottet fanns en skarv med förstyvning på baksidan. Förstyvningen kapades en bit under och över hålet med en liten såg från insidan, så att kantlisten skulle gå förbi.

Slangen med elkabeln hängde jag upp ovanför hålet med rostfria fästklamrer.

Tänk på att inte göra hålet för stort, då ramlar bara grejorna ut i sjö och

dessutom blir skottet vekare.
Hans och Lena Kempén
Parant nr 59, Andante

   

Aktuellt: Skottet i förpiken och dinettbänkarnaPlats för drycker etc..Stort utrymme bakom skottet.


Redaktionellt tillägg:
I de övriga artiklarna på vår hemsida rörande inredning finns en del andra sätt att utnyttja dolda utrymmen och reservutrymmen. Nedanstående skiss visar- så fullständigt som möjligt - var det finns utrymmen som kan utnyttjas. Brun färg=dolda utrymmen. Blågrön färg=reservutrymmen som kan nås via lucka.


A = I förpiken, mellan ankarbrunnen och skottet framför takluckan, - se ovanstående artikel.
B = Under dinettbänkarna, - se ovanstående artikel.


C = Mellan skrovsidan och skivan vid bordets babordskant, -se artikel "Bättre plats i dinetten".

D = Under förpikens liggyta, plats för t.ex. vattensäck.

E = Över stickkojen åt styrbordssidan, plats för djupt fack - plats för nödraketer, livlinor m.m.

F = Sittbrunnen, under babordsstuvens durk, - se artikel "Stuvplats under babords sittbänk".

G = Under inre delen av stickkojen. Motsvarar F. Här ses en vattentank.

H = Bakom kylskåpet, åtkomligt från stickkojen. Utrymmet beror på hur stort kylskåp man har.

Har du tips om ytterligare stuvmöjligheter, så hör gärna av dig, så kan vi fylla på listan!


Åter till förteckningen över olika artiklar

Åter till startsidan