Montera ventilator i förpikens lucka

Det kan bli rätt kvavt att sova i förpiken. Hans Linderståhl, med Parant nr 99 "Arcadia II", har förlucka av
plexiglas och beskriver här hur man monterar en ventilator i luckan.

Alla som sovit i förpiken på en Parant har nog märkt, att med stängd förlucka saknas all ventilation. Öppen lucka med myggnät över går ju bra om det inte regnar för mycket. Någon lär ha monterat en fläkt som blåst ut genom ankarboxen, en bra ide om man inte har gasolflaskan där, vilket många har.
Vissa båttyper har ju en ventilator i förluckan - går det att montera en sådan på Paranten utan att plexiglaset spricker tvärs över?”


Förberedelser
Efter viss vånda inköptes en ”Electroluxventilator” av märke Roca, vi har tre sådana i rufftaket sedan tidigare och tror de gör viss nytta. Med spritpenna ritades en cirkel mitt i luckglaset, drygt 0,5 cm större än ventilatorns diameter.
För att slippa så mycket spån i båten lades en gammal filt över lucköppningen och i den ”påse”som då bildades lades en lysrörssladdlampa. Med luckan stängd och ett nytt 6 mm borr borrades med lätt tyck ett hål innanför markeringen och efter flera pauser och kylning kom vi igenom. 1 cm tjockt är glaset.


Hur man sågar
Med en sticksåg utan pendelfunktion och lägsta slagtal startades sågandet med Boschs blad för figursågning i Plexi, T 119 BO. Efter 1 -2 cm var bladet varmt och måste kylas.
Underbelysningen visade sig vara ett tursamt lyckokast: minsta imma syntes väl och indikerade för varmt blad! 3 blad gick åt –Plexi är hårt. Några tejpar över sågritsen hindrar att den sista cm bryts.
För att fästa ventilatorn krävs 6 ytterligare borrhål, det är här lätt att bli övermodig och trycka för hårt varvid borret snabbt blir farligt varmt.


Hur det gick
Allt gick emellertid väl och ventilatorn sitter nu på plats. 2 timmar tog det och ganska snyggt blev det också tycker vi. Viss nytta gör den nog. Förluckan går emellertid inte längre att luta mot babystaget.
Som alla Rocas ventilatorer släpper också denna in mycket mygg. En rundel myggnät kontaktlimmad på kåpans insida hjälper rätt bra – borde vara standard.
Den genomsiktliga tätskivan, som hindrar vatteninträngning vid överspolning visade sig lysa som en fyrbåk i morgonsolen, lite sprayfärg rådde bot på denna olägenhet.
Som mörkläggning har vi sedan tidigare haft en 5 cm formsågad frigolitskiva fastpressad uppåt i inre luckramen om nätterna. Denna har fått ett centrumhål utsågat med fintandad bandsåg och numera har vi hyggligt tyst, mörkt, myggfritt och lite bättre ventilerat i förpiken.

Hälsningar

Hans Linderståhl, Parant nr 99, Arcadia II.

Åter till förteckningen över olika artiklar

Åter till startsidan

   
Bild 1: Ventilatorn på plats.


Bild 2: Med uppfälld lucka.


Bild 3: Inifrån förpiken.