Kapellvård

Hur sköter man bäst sitt kapell? Kan man tvätta kapellet när det blivit smutsigt? Behöver det impregneras? Här följer en kapellmakares råd. Det är Schultz Kalecher i Kolding som har tydliga svar på frågorna. Vi har fått tillstånd att översätta deras handledning till svenska och publicera den.

Kapellduken
Kvalitetsduken ”Markilux” används som standard. Duken är framställd av 100% genomfärgad polyakryl. Innersidan är belagd med polyuretan och yttersidan är teflonimpregnerad (vatten- och smutsavvisande). Från fabriken är duken impregnerad mot mögel och svamp.

Blixtlås

Kräver normalt inget underhåll. Smörj inte med någon typ av fett, eftersom fett samlar smuts. Om blixtlåsen löper trögt kan man eventuellt gnida dem med stearin.

Fönster

Torkas av med fuktig trasa, eventuellt tillsatt med diskmedel. Om plastmaterialet hålles vått längre tid kan det bli oklart, men det klarnar igen efter torkning.
Om fönstren är permanent matta kan ytan ha brutits ned av solljus. Matt fönsterplast kan till nöds avtorkas med polervax, fotogen eller olja, men bör helst bytas.

Sytråd

Kapellen sys med en impregnerad bomullsomspunnen polyestertråd ”25”, för att uppnå maximal täthet i sömmar.

Tvätt

Kapell och sprayhood, inkl. fönster tål vanlig tvättning med fintvättmedel i 30°. De får inte kemtvättas eller spolas med högtryckstvätt. Det är lämpligt att tvätta minst en gång per säsong för att motverka mögel av olika slag. Man kan tvätta genom att lägga i blöt med fintvättmedel i cirka 6 timmar, och därefter göra rent med svamp eller borste.
Efter tvätten sköljes kapellet grundligt i rent vatten, eventuellt med tillsättning av ättika eller annat tvålneutraliserande medel. Har man tvättat med tvålhaltigt tvättmedel rekommenderas efterimpregnering.
Ett gott råd: Efter första året bör ett lätt smutsat kapell enbart rengöras med borste och 30° vatten. Efter det andra året kan man tillsätta lite fintvättmedel. Allmänt gäller att tvätta så skonsamt som möjligt.
Maskintvätt (i minst 30 kilos maskin) går hårt åt kapellet och kan bara rekommenderas vid kraftigt nedsmutsade kapell (eller av bekvämlighet). Inga garantier gäller för fönster eller täthet efter en maskintvätt.

Impregnering

(Normalt obehövligt på nya kapell) Till utvändig impregnering mot vattengenomträngning användes silikonimpregneringsmedel för textil. Impregnering sker bäst med kapell och sprayhood sittande på båten. Materialet som skall impregneras måste vara rent och fullkomligt torrt innan behandlingen påbörjas.
Impregneringen påföres bäst med en flat, mjuk pensel på utsidan. Efter impregneringen får kapellet inte vecklas samman i vått tillstånd. Impregneringen fungerar först när materialet är alldeles torrt (härdat). Silikonimpregnering lämnar normalt inga spår av flagor etc. vid korrekt användning.

Undvik impregneringsmedel på fönstren!

Blir kapellet inte tätt efter silikonimpregnering kan man använda Acapella kapellrenoveringsmedel. Schultz Sadelmakeri rekommenderar endast ofärgad Acapella och endast till äldre kapell. Vi påpekar att sådan impregnering efterlämnar en fet yta, som kan samla smuts.

Jordslag
(angrepp av svartmögelsvampen Aspergillus)
Till invändigt skydd använder man ett desinfektionsmedel som innehåller bensalkoniumklorid, exempelvis JSH 100, Rodalon Udendørs 9,5%.
Rodalon är ett välkänt preparat som ännu inte har återförsäljare i Sverige. Sonderingar pågår. Om Rodalon kan köpas i Sverige återkommer vi med besked. I handeln finns Shipshape, ett preparat mot mögel/jordslag, men innehållet är obekant.
Påför preparatet outspätt med svamp eller pensel på den invändiga sidan och låt ytan torka före sammanpackning. Det kvittar om lösningen påföres en torr eller våt yta. Ordna med grundlig genomvädring. Behandlingen kan göras före eller efter impregnering.
Före behandlingen måste man se till att kapellet är grundligt sköljt med vatten, eftersom bensalkoniumklorid inte är förenligt med eventuella tvålrester.
Schultz Sadelmageri rekommenderar behandling i början av säsongen och i slutet av augusti, då svampsäsongen börjar.

  

Ur texten på förpackningen:
Användning av Rodalon före och efter
säsongen hindrar mögelbildning och
jordslag. Befriar plast och textilytor från
mögel och verkar samtidigt förebyggande.
Dödar bakterier och mögel i vattentankar
och toaletter.
I Danmark säljs Rodalon av bl.a. butikskedjan
Matas med 290 butiker.

Att ta bort jordslag
Har skadan redan skett finns medel till att ta bort jordslag. Medlen innehåller kraftiga klorföreningar och därför måste man vara försiktig vid behandlingen.
Pröva först på ett mindre synligt ställe, eftersom en del preparat kan missfärga eller efterlämna flagor. Tvätta det behandlade materialet grundligt efteråt (det rekommenderas att anlita fackmän).

Reparationer

Efter seglingssäsongen bör kapellet synas. Schultz Sadelmageri, Hessely 8, DK6000 Kolding, Danmark, erbjuder reparation och tvätt (maskintvätt), telefon 0045-76 32 12 00.

Vinterförvaring

Det rengjorda kapellet förvaras bäst på torr plats inomhus (OBS! inte i båten!)
Varning: Lägg aldrig en lös presenning över kapellet på båten. Kapellet kommer att slitas sönder på utskjutande punkter.


Schultz är ett välkänt företag i kapell-branschen. De har följande adress:
Schultz Sadelmageri, Hesselly 8, Industri Nord 2, DK-6000 Kolding, Danmark.
Telefon 0045-76321200, fax 0045-76321201.
Epostadress info@schultz-kalecher.dk
Hemsida
www.schultz-kalecher.dk

Åter till förteckningen över olika artiklar

Åter till startsidan