Notera kompassens deviation

Printa ut några ex av bilden nedan och tag med i båten.
Här är tre olika sätt man kan välja när man kollar deviationen hos båtens kompass:
1) Man går i flera olika, kända kompassriktningar. Rita in på bilden när båtkompassen visar fel (se nedan).
2) Man går mycket sakta ett var runt och har en lös syftkompass i handen att kolla emot. Observera båtkompassen noga. Rita in på bilden när båtkompassen visar fel (se nedan).
3) Man går i olika riktningar och jämför med en GPS-navigator, när navigatorn hunnit stabilisera kursangivelsen. Rita in på bilden, på samma sätt, när båtkompassen visar fel.

Vilken metod man än väljer är det praktiskt att rita in resultaten. Se anvisningar i nästa stycke.
De första två tipsen och bilden kommer ursprungligen från Martin Wahlsten.

Martin Wahlsten:
De flesta kompasser avviker mer eller mindre (devierar). Ofta är deviationen störst i vissa riktningar och ibland liten eller försumbar i andra. Här är en praktisk tabell, som Du använder så här: Undersök felvisningen genom att gå i kända kompassriktningar. När Du ser att Din kompass visar fel, drag då ett streck från den inre ringen (den rätta kursen) till den yttre (vad kompassen visar). Gör tillräckligt antal sådana prov. Det är också praktiskt att använda en lös syftkompass och sakta gå ett varv runt, medan man noterar viktiga skillnader. Ha sedan den här tabellen till hand i båten när Du lägger ut en kurs, så kan Du snabbt se vad kompassen skall visa!


Åter till förteckningen över olika artiklar

Åter till startsidan