Läckor från mantågsstöttorna?

Läckor från mantågsstöttorna är inte ovanligt. Det kan finnas flera skäl. Under alla förhållanden måste man reparera sådana läckor så fort som möjligt.

Parantens mantågsstöttor sitter som bekant i hållare, som är fästa med tre skruvar ned i däckslaminatet. De äldre paranterna har genomgående skruv, de yngre har en förstärkningsplatta under däcksytan.

Har man genomgående skruv, upptäcker man inne i ruffen inte så sällan, att det har läckt in vatten kring infästningen av hållarna, även om skruvarna genom däcket tätats med silikon.

En sådan läcka är en farosignal, eftersom man inte kan se hur mycket vatten som har trängt in i däckslaminatet.

Än värre kan det vara med den senare typen av infästning på förstärkningsplatta, ifall hålen borrats fel. Då kan man få en hel del vatten in i laminatet, innan man upptäcker skadan.

Montering med genomgående skruvar
Upptäcker man en läcka bör man snarast montera av hållaren från däcket och syna skruvhålen och området närmast dem.

Inte sällan finner man här små fina sprickor, som kan ha uppstått av olika skäl, och som kan vara orsaken till läckan.

En anledning kan vara alldeles för hårt spända skruvar, särskilt om det saknas mottrycksplatta på undersidan.

Man kan riskera att spänna laminatet så hårt, att små sprickor vid skruvhålen kan uppstå.

Kraftiga sprickor måste förstås lagas.

Hårfina sprickor, under 1 cm långa, betyder sällan något för hållfastheten, och kan torkas och tätas med silikon i samband med återmonteringen av hållaren.

Någon gång kan den här scenen inträffa:

"Vi råkar ibland ut för att betydligt större båtar kommer forsande in och lägger sig intill oss, medan skepparen hyllar principen 'om jag gasar på bra med min starka motor så kan jag klämma in mig här, trots att utrymmet är för smalt'. Hans kvinna beordras fram för att försöka bära av, och i 9 fall av 10 tar hon tag i en av våra mantågsstöttor och bräcker den kraftigt från sig, innan den stora båten likväl dunsar på."
Då har vi sprickorna!
Därmed inte sagt att inte männen gör likadant. Det är ett otyg. Är man omtänksam har man en ordentlig fender i handen att lägga emellan skroven i stället för att bräcka den andres mantågsstöttor. Är man misstänksam, rusar man upp och griper efter en egen fender när man ser en ny båtgranne närma sig.

När man tar ur en stötta från hållaren ser man ofta att det står vatten i hållaren, eftersom det saknas dräneringshål. Detta är en onödig påfrestning på silikontätningen.

Två åtgärder rekommenderas:

1) Borra ett litet dräneringshål i nivå just under mantågsstöttan. (Bild 3)

2) Gör en packning som passar i det kvarvarande utrymmet under stöttan. (Bild 4)

Mät upp hur stor plats det finns mellan hållarens undersida och stöttans underkant. Det brukar röra sig om cirka 5 mm. Tillverka en tätning i form av en gummipropp, som passar styvt i hållarens rörformiga del. Har man inte lämplig gummipackning, kan ett passande radérgummi formas till rätt storlek.

Sätt in packningen i silikon i rördelen. Packningen blir lite hal av silikonmassan, men det spelar ingen roll för ögonblicket.

Lägg på ordentligt med silikon i skruvhål, sprickor och på hållarens hela yta mot däcket, och skruva fast hållaren med en bra mottrycksplatta på undersidan. Längre skruvar kan behövas.

Drag inte åt skruvarna mer än nödvändigt.

Sätt nu i mantågsstöttan, så att gummipackningen pressas ned och kommer på plats. Låt silikonen stelna - och se fram emot att det inte läcker längre!

Förstärkningsplatta under däcksytan
Förstärkningsplattor under däcksytan, inne i däckslaminatet, ser i princip ut som på skissen nederst i bildraden. När mantågsfoten monterades, borrade man hål ett stycke ned i förstärkningsplattan, dock inte helt igenom.

Hålen gängades och mantågsfötterna skruvades fast. Normalt skall detta hålla och säkra att det inte kan komma vatten in i laminatet. Kraftig påfrestning i sidled på en matågsstötta kan naturligtvis orsaka bekymmer, i stil med ovan beskrivna händelse.
Men en annan orsak till läckor in i laminatet uppstår lätt om man inte placerar hålen korrekt över plattan.

Hubert Andersson har sänt oss denna rapport:

"I vår båt har man förstärkt däcket vid varje stötta med ett pålägg undertill utfört i homogen plast. I denna förstärkning har man borrat bottenhål som gängats för skruvarna. Man kan nog ha synpunkter på, om en sådan infästning är tillräckligt stark. Själv skulle jag nog föredra genomgående skruvar. Fördelen är dock att all läckagerisk in i distransmaterialet eller in i båten är utesluten. Detta dock under förutsättning att stöttorna placeras rätt i förhållande till förstärkningarna. Så var inte fallet. En skruv på en, kanske två stöttor, (det har ju förflutit lång tid sedan detta var aktuellt och minnet kan klicka) hade kommit akter om förstärkningen och där drog inte gängorna i det tunnare materialet med vattenläckage som följd. Lösningen var naturligtvis att anbringa en genomgående skruv med en kraftig bricka under däck."

På skissen nedre figur visas hur det kan uppstå en riskabel situation med avseende på vattenläckor, om man inte träffat rätt när man borrade hålen.

Misstänker man läckor bör man skruva av mantågsfoten och kolla om det finns botten i hålet och om det är helt runt om.

Upptäcker man ett fel, får man ta ställning till om laminatet är fuktigt och måste torkas ut.

Borra två mycket små hål undertill, inombords, vid den aktuella platsen. Med en fuktighetsmätare kan man sticka in mätarens små stift och avläsa fuktighetsgraden. Mätaren bör givetvis visa på Torrt.

Har man en tydlig fuktskada får man som regel mejsla bort ett stycke av undersidan och torka ut laminatet den vägen, och sedan plasta igen stycket.

Vårt råd är att montera mantågsfoten med genomgående skruv inklusive tillräckligt stor mottrycksplatta på undersidan.

Parantägare som har andra erfarenheter är välkomna att bidra med fler upplysningar!

   
Bild 1: Mantågsstöttor och hållare

Bild 2: Hållare sedd underifrån, med mantågsstöttan isatt.
Mät avståndet från hållarens underkant upp till stöttan.

Bild 3: Dräneringshål borrat just där mantågsstöttan
slutar.

Bild 4: Hållare med gummipackning, färdig att sättas in
alldeles under stöttan.

Bild 5: Packningen på plats.

Bild 6: Exempel på motplatta av trä, som fördelar trycket.
Underst en rostfri plåt.

Bild 7: Skiss över stödplatta under däcksytan och vad
som kan hända om ett hål borras vid sidan av plattan.