MD11C: motornummer 1975-1983

Många har inte någon varvsmärkning i sin Parant som anger båtens tillverkningsår. Om originalmotorn sitter i fortfarande (det gör den hos de flesta) kan motorns tillverkningsår vara en god vägledning.

MD11C
Volvo Pentas tvåcylindriga dieselmotor på 23 hk utkom 1975 och tillverkades fram till 1983. Då hade 22698 motorer framställts. Därefter kom MD11D.
Här är en uppställning över tillverkningsnummer och tillverkningsår under perioden 1975 till och med 1983 (uppgifter från Volvos service­avdel­ning).
Den första MD11C motorn hade tillverk­nings­nummer 33001. En skylt med motornumret sitter på motorns babordssida, ett stycke bakom svänghjulet.

Årtal och motornummer:

1975: 33001 - 34649

1976: 34650 - 38754

1977: 38755 - 44178

1978: 44179 - 47348

1979: 47349 - 51305

1980: 51306 fram till 1983: 55699

 


Åter till förteckningen över olika artiklar

Åter till startsidan