Paranternas numrering

Det är inte alltid som numret i seglet stämmer med båtens tillverkningsnummer. I de flesta fall kan dock Parantägaren konstatera det rätta numret på sin båt, om man vet hur Fisksätra brukade märka skroven. Eftersom inte alla känner till detta följer här en enkel anvisning.

Babords akterstuv
Mycket diskret placerat! Titta in här på insidan i riktning föröver. Här kan du finna Fisksätras numrering - den finns i de flesta skroven. Det ser ut som en märksedel, där man med en nummerstämpel har stämplat ett produktionsnummer och därunder Parantnumret. Sedan har man plastat fast märksedeln med ett stycke glasfiberväv över.
Det övre, längre numret är ett löpande produktionsnummer där alla Fisksätrabåtar vid denna tiden är med, inte bara Paranter.
FIP kan gissningsvis betyda Fisksätraprodukt eller Fisksätrapro-
duktion nr.

Problem med dubbla nummer
I vår båtförteckning finner man några båtar med samma nummer. Det är önskan att få klarhet i detta som gett upphov till den här artikeln.
Platsen för märkningen är inte så lätt att fotografera, men likväl har två Parantägare ställt upp nu (mitt i vintern) och tagit bilder av sina märksedlar, nämligen i Parant nr 135 och 136.
Detta har löst ett problem. Parant nr 136 har nämligen varit noterad som nr 102, eftersom det står så i storseglet. Men vi har även en annan Parant nr 102, med hemmahamn i Björla, Göteborg.
Ännu ett par med dubbla nummer har vi i Parant nr 140, med ägare i Limhamn resp. Åby.
Det skulle vara intressant att få höra av dessa tre, med uppgift vad som står på deras märksedlar!

Vad skall man rätta sig efter?
Enligt Kurt Nilsson i Västervik, som var arbetsledare på Fisksätra när Paranterna byggdes, är det Fisksätras nummer i skrovet som gäller.
Kurt nämner, att alla Parantköpare beställde inte sin båt inklusive segel, utan lät sy dessa på annat håll. Där finns naturligtvis en tänkbar orsak till att det blivit annat nummer i seglen.
Den som finner avvikelse mellan skrovnumret och segelnumret i sin Parant och vill ändra i matrikeln är välkommen att höra av sig!


P H Kongstad

 
Titta efter här innanför, i babords akterstuv!


Fisksätraprodukt 1238, Parant nr 135.


Fisksätraprodukt 1239, Parant nr 136. För mycket bläck på stämpel, men det går att tyda.


Åter till förteckningen över olika artiklar

Åter till startsidan