Rätt färg till skrovet

I Fisksätras anvisningar som levererades med nya Paranter 1977 uppges att gelcoaten till skrovets gröna färg var Norpol typ grön 640 H. Det finns fortfarande möjligheter att få tag i samma gelcoat. Den tillverkas av ett världsomfattande företag vid namn Reichhold, som också finns i Sverige:
Reichhold Sverige AB, Klangfärgsgatan 11 421 23 Västra Frölunda. Tel. 031-697200.
Emellertid levererar Reichhold Sverige enbart större partier. Gäller det små mängder, som kan vara aktuellt för oss Parantägare, hänvisar de till en återförsäljare i Göteborg:
JAJA-Plast, Utängarna 28, 41748 Göteborg. Telefon 031-552160. Fax 031-552188.
H i Fisksätras beteckning 640 H betyder Handupplagd. Gelcoat för sprutning har bokstaven S. Emellertid har själva kodbeteckningen 640 ändrats sedan 1970-talet och heter numera 6040. Man kan alltså beställa denna gelcoat från JAJA-Plast. I mängden 25 kg tar de fram originalförpackningar. Gäller det mindre mängder blandar de fram rätt kulör. Eftersom blandningskostnaden slår igenom vid mindre mängder kostar 1 kg cirka 380:- + moms och frakt. Slår man sig samman och beställer lite mer, eller behöver gelcoat till en hel ommålning av skrovet, sjunker givetvis kilopriset.
Man måste komma ihåg att när det gäller gelcoat till bättring av skador, så har som regel skrovfärgen på din båt ändrats något med tiden genom blekning etc. Därför kan originalfärgen visa sig ha en något annorlunda nyans. Säkraste sättet att få passande nyans är att åstadkomma ett eget färgprov och skicka med och få blandat efter.
När det gäller gelcoat till det (nästan) vita däcket, så hette den på sin tid lgul 611/60022 Ferro, men det fabrikatet existerar tyvärr inte längre. JAJA-plast blandar dock även här till önskad kulör, om de får ett färgprov.

Bruksanvisning
Reichholds har en utmärkt handledning som också visar bilder på olika problem, som kan uppstå vid användning och hantering av gelcoat. Broschyren heter "NORPOL Gelcoat - your guideline for a better quality".
Den kan laddas hem som en Acrobat PDF fil om man går till www.reichhold.net och klickar på Brochures i vänsterspalten, och sedan scrollar nedåt till broschyren syns avbildad.Åter till förteckningen över olika artiklar

Åter till startsidan