MD11: Problem med oljetrycket?

Det sker ganska sällan med en MD11-motor, men ibland händer det att oljetrycket faller bort. I de flesta fall är det ingen omedelbar fara, men man bör förstås hålla ett öga på oljetryckslampan och stoppa motorn om lampan plötsligt börjar lysa under motorgång. Har man en pipare kopplad till oljetrycksgivaren kan man inte undgå att märkas om trycket faller.

En av våra medlemmar rapporterar:
"Jag vill förmedla mina efarenheter i samband med oljebyte i en motor MD11C.
Vi började med att suga ut den gamla oljan, därefter satte vi i nytt oljefilter.
Motorstart och inga problem att få oljetryck direkt, motorgång en timme på tomgång.
Dagen efter ny motorstart och inget oljetryck alls.
Vi tror det är smuts i oljetrycksgivaren, köper ny för 136:- och byter men detta hjälper ej.
Nytt oljefilter sätter vi i igen, men detta hjälper ej.
Byter oljesilen till en med med fyrkantsfattning (som går att dra, och med ny aluminiumpackning) - hjälper ej.
Ny o-ring på oljesticka - hjäper ej.
Vad gör man nu? Kallar på reparatör.
Först tar vi av locket till oljepumpen, där vi misstänker smuts i reduceringsventilen.
Rengöring av ventil, men tyvärr inget oljetryck ändå.
Sedan öppnar vi oljepumpen igen och ser att den är alldeles torr, igen olja har passerat.
Vi späder pumpen med oljekanna och sätter ihop igen och redan vid startmotorrotation är det oljetryck allting är OK.
Felet har troligen varit luft i pumpen.
Ett bra sätt att kolla om pumpen matar är att ta av en ventilkåpa och se om olja kommer vid ventillyftarna."


Det är alltid svårt att omedelbart veta vad som orsakar att man inte får upp oljetrycket, antingen det gäller att oljetryckslampan inte slocknar när man startar motorn, eller om trycket faller plötsligt under gång.
Den här artikeln pekar på några olika fel, som man kan råka ut för.

2 självklarheter
Det måste förstås finnas tillräcklig mängd olja i motorn. En mycket god vana är att kolla oljestickan när man ger sig av på morgonen. Speciellt om man har monterat färskvattenkylning, då man samtidigt kollar att vätskenivån i expansionskärlet inte har sjunkit. Fel på kylningens cirkulationspump är mycket vanligare än bekymmer med oljetrycket.
Den andra självklarheten är att inte segla med båten för kraftigt nerkrängd och samtidigt "stötta" med motorn. Volvo anger i instruktionsboken för MD11 (publ nr 3166A, 1977) att båtens krängning i sidled med motorn igång får vara högst 15°.
Man kan tillägga: i varje fall om man kränger ned babordssidan, då risken är att oljesilens rör på motorns styrbordssida börjar suga luft i stället för olja.
En god hjälp har man om man monterat Silvas enkla instrument för krängningsmätning.

Oljepumpen
Motorns oljepump sitter delvis dold av svänghjulet, på babordssidan. Pumpen är av kugghjulstyp, dvs två kugghjul i ingrepp med varandra "kuggar" fram olja från pumpens ena sida till den andra. Konstruktionen är effektiv och ger kraftigt pumptryck. Pumpen brukar kunna gå länge utan bekymmer. För att oljetrycket inte skall bli för högt finns en fjäderbelastad ventil, som öppnar och reducerar trycket vid behov. Pumpen är inte självsugande, man måste späda den med någon mängd olja när man haft isär den och åter monterar delarna på plats.
Renovering
Två skäl kan finnas att renovera oljepumpen. Om fjädern som håller reduceringsventilen stängd tappar spänsten kan reduceringsventilen öppna för lätt och oljetrycket sjunker. Om det blir för stort spel axiellt i kugghjulen och om lagringen i locket blir för sliten kan pumpeffekten och därmed oljetrycket sjunka
Det går att ta av pumpens lock med lite besvär, utan att först ta av svänghjulet
Mät fjäderns längd, urtagen och obelastad. Den skall vara 40 mm lång. Är den kortare: byt! Har man tillgång till mätinstrument kan man mäta fjädern under belastning: den skall vara 34 mm lång belastad med 25 ± 2N och 31,5 mm lång belastad med 35 ± 2 N.
Axiellt glapp i kugghjulen mäts inklusive packningen vid locket och får vara 0,03-0,15 mm. Ställs in med tjockare eller tunnare packningar. Påtagligt glapp i lockets lager kan kräva byte till nytt lock.
Det verkar vara sällsynt att den här renoveringen behöver göras, men i jakt på oljetrycksbortfall kan man kontrollera dessa detaljer i pumpen.

Oljesil och oljesticka
En viktigt detalj är oljesilen med sin mätsticka i mitten. Silen sticker ned i oljetråget.
Äldre motorer har sil och mätsticka enligt bilden till höger. På yngre motorer har möjligheten att enkelt skruva ur silen tagits bort (det är inte meningen att det skall behövas). Man har gjort fyra hål som ett Volvo-verktyg passar i. Oljestickan är inte gängad utan sticks i som på en bil. Se nästa bild.
Det är viktigt att oljesilen är ordentligt åtdragen och tätar med sin packning mot motorblocket, annars är det risk för tjuvluft i oljepumpen och fallande eller inget oljetryck. Dålig packning/tjuvluft är den vanligaste anledningen till oljetrycks­bortfall säger Volvos serviceavdelning.Verkstadshandboken anger att silen dras fast med 70 Nm.
Om mätsticken är tät mot silens ovandel tycks inte spela någon roll - vi har kört motorer med båda typer av sil, och tagit ur mätstickan under gång utan att oljetryckslampan tänts.

Oljetrycksgivaren
När startnyckeln vrids om för start tänds oljetrycks- och laddningslamporna. Oljetryckslampan är jordad i motorblocket via oljetrycksgivaren. När oljetrycket är tillräckligt högt bryter givaren förbindelsen till lampan, som slocknar. På äldre motorer med handstart-anordning är givaren monterad på kugghjulshuset, intill oljepåfyllningen. Sedan handstartmöjligheten togs bort flyttades givaren till mitt på motorblockets babordssida.
Man kan naturligtvis inte veta hur exakt givaren är och om alla exemplar släcker varningslampan vid rätt oljetryck. Man bör absolut kolla att lampan lyser före start! Om glödlampan går sönder får man ju ingen varning den vägen ifall oljetrycket skulle falla.
Säkrare kontroll får man förstås om man byter ut givare och lampa mot oljetrycksmätare. Enligt Volvo skall oljetrycket vara 0,1-0,2 MPa (1-2 kp/cm²) på tomgång vid varm motor och 0,2-0,3 MPa (2-3 kp/cm²) vid fullvarv (2500 r/M).

Olja och oljepåfyllning
Motoroljan skall vara "vanlig" olja för dieselmotorer. Oljeförpackningarna har uppgift om oljans API-tal. Volvo föreskriver API CD(DS). Oljans tjocklek (viskositet) skall vara SAE 20W/30 vid sommarkörning (temperatur över 10°C) och SAE10W vid lägre temperatur.
Det har rapporterats från olika håll om problem med oljetrycket om man använder de moderna syntetiska motoroljorna. Undvik sådana!
Fyll på oljan sakta, annars blockeras luftningshålet i påfyllningstratten och en del av oljan hamnar utanpå motorn.

Hur man späder oljepumpen
Har oljepumpen tömts av en eller annan anledning, t.ex. att den återmonterats efter renoverong eller blivit fylld med luft, då tipsar Volvos serviceavdelning om bästa sättet att fylla olja i pumpen:
Tag av oljesilen, stick in en oljekanna i det framåtriktade hålet i gängorna (kanalen in till pumpen). Kör runt motorn med startmotorn så att oljepumpen suger in och pumpa samtidigt in olja med oljekannan.
Se till att återmontera oljesilen med frisk packning, så att det blir tätt.

  

Kolla oljan.       Luta högst 15° för motor (båtbilden lånad ur fotoalbumet)


A = Oljepump B = Oljesil med oljesticka, äldre typ


Till vänster principen för en kugghjulspump. Till höger en enkell skiss över pumpens delar: Lock, packning, kugghjul och reduceringsventil med fjäder.


Äldre motorer har denna typ av oljesil med fyrkantfattning. Oljestickan gängas fast i centrum av silen och tätar med O-ring. Silen tätar med packning mot motorblockets gänghals som syns infälld i övre högra hörnet.


Oljesilens övre del, med och utan mätsticka (yngre motorer).


Den nyare siltypen kan öppnas med ett ställbart verktyg för vinkelslipar. Biltema nr 20840, pris 19:90 (aug. 2004)


Vänstra bilden: A=Oljefilter, B=Oljetrycksgivare,
C=Oljesil, äldre. D=Oljepump.
Högra bilden: A=Oljepåfyllning, B=Oljetrycksgivare.

Sammanfattande råd vid oljetrycksbortfall
1) Undvik syntetiska oljor. Använd vanlig olja för dieselmotorer.
2) Kolla på mätstickan att tillräcklig mängd olja finns, sedan motorn stått stilla minst 1 timme.
3) Kolla att oljetryckslampan lyser före starten. Om behövligt, gasa upp motorn till 2000 varv en kort stund. Nu skall lampan ha släckts.
4) Kolla att oljesilen är ordentligt åtdragen. Byt packning om nödvändigt.
5) Det har rapporterats att det finns oljefilter på marknaden som kan vara för täta och orsaka för lågt oljetryck. Har du i detta läget ett "piratfilter": byt till original.
6) Montera av en ventilkåpa och kolla med motorn på tomgång om det pressas upp olja till ventilmekanismen. Fungerar oljetillförseln: kolla om oljetrycksgivaren fungerar, byt vid misstanke om fel. Fungerar inte oljetillförseln: stoppa motorn, undersök oljepumpen.
7) Kolla att det finns olja i oljepumpen. I andra hand undersök om pumpen måste renoveras (se textspalten om renovering och hur man fyller på olja i pumpen).

Skulle inget av råden hjälpa rekommenderar vi att ta hjälp av erfaren MD11-reparatör.

P H Kongstad, med text och bildmedverkan av Rino Dehlin och Anders Jonsson.


Åter till förteckningen över olika artiklar

Åter till startsidan