Ett mycket litet peke


Några förser sin Parant med ett peke, av olika skäl. De flesta peken är kraftiga och framträdande i storlek. Men man kan också nöja sig med ett som är mycket litet, och ändå nå många fördelar.
För vår egen del var drivkraften att skaffa en fästpunkt ett litet stycke framför stäven, där man kunde trä gennakerns nedhal, och på så sätt minska seglets kontakt med pulpiten och genuarullen. På köpet tillkom också andra funktioner.
Stora peken kräver som regel ett stag från framkanten ned till stävens nedre del, ett s.k. waterstag. Alla har inte lust att ta hål i båten här, nära vattenytan, för att fästa staget nedtill. Men om man minskar pekets storlek kan man utnyttja Parantens förstagsbeslag.

Så här blev vårt lilla peke. Den nedersta skruven i förstagets beslag framme på stäven utnyttjades som fästpunkt för snedstaget. som skall hålla emot, när man hissar segel från pekets framkant.
(Öglan på förstagsbeslaget hör inte till peket).
Sidobeslagen har 10 mm bult in i ankarbrunnen,
där likadana rostfria plattor även finns som mothåll.

Från andra sidan, med ett svirvelblock monterat, avsett för gennakernedhal.
Den korta tvärpinnen har två funktioner:
1) Att ge en övre fästpunkt för det nedåtriktade staget.
2) Att hålla blocket ute i främre delen av peket, med en begränsad möjlighet att glida till vardera sidan.

Det visade sig att peket blev ett robust skydd för stäven, om man skulle misslyckas med manövreringen och t.ex. ränna in i bryggan eller något annat i däckshöjd.

Originalspinnakern har för länge sedan sytts om till en gennaker, och nu är den mycket bekvämare att hantera, tillräckligt långt framför genuarullen och pulpit.

Pekets utformning hindrar inte att man hänger på en vanlig stävstege på pulpiten. Tvärtom bildar peket ett mycket bekvämt extra "trappsteg", speciellt vid en brygga som är låg. Annars behöver man ofta inte hänga ut stävstegen.

Plattan i pulpitens U, som syns underifrån, är ett fotsteg i teak, på en aluminiumkonstruktion.
Mycket praktiskt när man stiger ned i båten från en högre brygga.

Har man kajplats med pålar som akterförtöjning är det många som spänner linor mellan pålarna och bryggan och monterar en styrlina.. Vårt peke visade sig vara ett perfekt fäste för styrlinan som håller stäven.

Har man ofta stark sidvind vid sin bryggplats rekommenderas även styrlinor akteröver, att hängas över vinscharna. Se den lilla infällda bilden uppe till höger. De här anordningarna är enkla och snabba att använda, och båten styrs som på räls både i för och akter. Praktiskt för ensamseglaren.
Vårt lilla peke visade sig vara mycket starkt. Förmodligen det göras något längre med samma konstruktion.

   


Hur framställer man ett "eget" peke?
De flesta båtägare är knappast vana att själva svetsa i rostfritt, så man får söka bland "bekantas bekanta" eller finna en lokal firma som kan åta sig arbetet.
Men det krävs ju att man klargör hur man vill ha det. Att göra exakta ritningar kan vara besvärligt. Vi gjorde en enkel modell av ett gammal aluminiumrör + plåtbitar, tejp och lim. Då kan man pröva modellen på båten och få en uppfattning om hur det hela kommer att se ut. En sådan modell kan bli ganska bräcklig, och det kan vara lämpligt att ta några bilder av den och rita in några viktiga mått. Vår enkla modell tillsammans med bilder med mått räckte för att få tillverkat ett peke som passade perfekt. Bulthålen i plattorna vid ankarbrunnen borrades i efterhand, när det färdiga resultatet levererats. Materialet är rostfritt syrafast stål: 13 mm Ø, plattorna 300x30 mm, 4 mm tjocka. Samma typ av plattor till invändigt mothåll i ankarbrunnen. Stödstaget nedåt, som i modellen gjorts som ett "plattjärn", byttes vid tillverkningen till rundstång med liten platta nedtill. Förstagsbeslagets nedersta, försänkta skruv byttes vid monteringen av peket mot en något längre bult.


Så här blev våra mått:
Bilden till vänster: Måttet gäller från tvärpinnens centrumlinje till hålets centrum på stagets nederdel.
Mittbilden: Om man ställer modellen på ett bord är avståndet från bakre fästenas hörn till centrum av det nedåtriktade staget 272 mm, mätt längs bordskivan.
Högra bilden: 400 mm mellan hörnen som står på bordsskivan.

Det här sättet att göra ett litet peke är förstås inte bundet till en Parant. Man kan säkert använda samma principer på många andra segelbåtar.

P-H Kongstad