Parant nr 65, Pyllepram af Mariager

Bent Høgh-Rasmussen, Gjerlev i Danmark,visar i instruktiva bilder hur han inrättat sin Parant nr 65 efter sin egen smak:
Garderoben inredd med hyllor och dörr från kylskåpsutrymmet. Toaletten har kompletterats med hyllor.


Kylskåpet monterat i skåp med kompressorn vid sidan av vattenpumpen i underskåpet.


Ankarbrunnens luckor samt sittbrunnstofter i teak


4 st Danaplus däckskontakter med dold ledningsdragning under rufftaket.


Masten har försetts med ett 3/4" elrör för 3 st koaxialkablar till VHF, vindmätare och radio/TV.
Tre antenner och Vindex monterade på ram i masttoppen.
Vindmätaren är en Autohelm ST30, som har fördelen att också kunna visa genomsnittlig vindstyrka över önskad tid, och inte bara styrkan för ögonblicket.

Pyllepram tillhör de Paranter som varvet gjorde osänkbara genom utfyllnad med frigolit i alla hålrum.

 
         Lådor under spis och vask. Lådor i skåp och en låda under stickkojen.
         Fast monterad spis med godkänd gasolinstallation och gasflaskan i ankarbrunnen.


         Polykarbonat i ruffnedgångsluckan och skjutluckor i stället för dörr.


Navigator: Garmin 128 med extern antenn. Antennen är liten behöver inte sitta i masttoppen. Den är ungefär knytnävsstor och sitter bakom styrbords vinsch.


3 meter lång spinnakerbom anbringad på masten, för att få den ur vägen från däcket. Det fasta bomögat sitter upptill med motor-
lantärnan flyttad ovanför. Nedtill finns en 1,2 meter lång skena, fastnitad med Monel-nitar.
På skenan löper ett inställbart öga. som spinnakerbommens nedre del sticks in i.
Extra vinsch på mastens styrbordssida, för att kunna strama storfallet.

Åter till förteckningen över olika artiklar

Åter till startsidan