Bekvämare segling med rullstor


Parant 59 "Andante" har utrustats med rullstor - ett lyft på flera sätt, inte minst för seglingen och för säkerheten ombord. Hans Kempén skriver här om valet av rulltyp, hur man monterar och hur resultatet blev.
Instruktiva bilder visar ett mycket elegant arbete.

Enklare hantering
Efter några års seglande med rullgenua och den bekvämlighet detta innebär började vi snegla på enklare hantering av storseglet. Vi testade att montera lazyjacks för att samla in storseglet före hissning och vid halning, men det fungerar inte så bra när man inte har genomgående lattor. Linorna var mest i vägen. Så vi började snegla på rullsystem för storseglet. Att bygga på masten med en kassett som tex Seldén kunde erbjuda var givetvis ett alternativ, men masten skulle minst sagt bli klumpig, och den är som bekant inte speciellt smäcker redan i originalutförande.

1
Rulla in i masten eller bommen?

Sailtainer bommen ovanifrån med lintrumma och kroken för justering av seglets buk synlig.

Rullbom framstod mer och mer som ett attraktivt alternativ. Det skulle förutom den efterlysta enklare hanteringen av segelsätt­ning/­revning ge även andra fördelar. Framför allt var det säker­hetssidan som vi tyckte var viktig. Med en rullbom får man alltid ner seglet, även om man av någon anledning inte får det upprullat så kan storen alltid tas ner på däck. Ett trilskande stående rullsystem kan innebära att man inte kan rulla in seglet och då blir det problem.
En annan fördel är att mastvikten inte ökar, när man redan har en stubbe till mast.
   
Rullbommen underifrån med linan till rullen.

Av rullbomsystem finns i alla fall tre relativt stora märken, Sailtainer (som vi valde), Profurle och Furler. Principerna är lika, dvs bommen byts mot en kassett med en invändig stång som seglet rullas upp på.
Skillnader finns i tex mastliket, Sailtainers system bygger på att mastliket löper i en ”nylonskena” som är hissad i mastens ordinarie likränna.
Profurle har en profil (typ förstagsprofil) monterad en bit bakom masten och Furler kompletterar likrännan med en kortare skena som lyfter ut mastliket till bommen. Anledningen till dessa arrangemang är att mastliket måste ut en bit på bommen för att seglet skall kunna rullas in. Vilket av systemen som är bättre kan inte jag uttala mig om men vi är mycket nöjda med Sailtainersystemet.
Alla beslag på undersidan av bommen kan lätt flyttas. De tvärgående metallplattorna och kickfästet/uttaget för rulllinan kan steglöst flyttas till önskat läge (klämmplattor). Det gör att skotpunkten placering och lutningen på bommen (beror på läget av kickens fästpunkt i bommen) är enkla att justera.


2


Bomänden akterut, ovanifrån med lintrumman synlig, lintrumma med insexverktyg för justering av seglets buk, bomänden mot masten.

Mät upp var bommen skall sitta
Eftersom en ny stor ingick i paketet och bommen efter montering skulle var fixerad vid masten är det viktigt att mäta upp och planera för var bommen ska sitta innan man skickar måtten till segelmakaren. På Andante finns inga märken utan vi fick utgå från erfarenheten av hur vi brukar spänna mastliket. Eftersom jag är ganska lång vill jag även kunna stå i sittbrunnen utan att slå huvudet i bommen, (i alla fall när vi inte seglar) vilket även det måste ingå i planeringen av bomfästet.
   
Nya segel, längre bom, större segelyta
Vi passade även på att utöka segelytan ca en m² genom att beställa bommen lite längre än original.
Leverantören av segel och bomsystem blev Saltsjöbadssegel och i slutet av april fick vi hemleverat en stor rulle innehållande bom och utrustning för montage. Seglen hade jag varit förbi och hämtat redan tidigare.


3


Här är allt på plats

Inte svårt att montera
Själva montaget var enkelt, även om instruktionen var på tyska så gick det utan problem. Lite orolig var jag för hur det skulle gå att bocka de rostfria plattor som används till fäste för bommen och den med­föl­jande rodkicken. Men genom att spänna fast plåten i ett skruvstäd och bryta den i etapper med en rörtång gick det bra. Man ska bara tänka på att använda någon typ av gummiskydd så att man inte repar och skadar den polerade rostfria plåten.
   
Rodkick ingår i leveransen. Linorna genom de nya genomföringarna är från vänster: Storfall, manöverlina till rullmekanisken (röd lina), kick.


Rodkick
Enligt montageanvisningen skall rodkicken monteras med 45° vinkel, men det var inte praktiskt möjligt. Nu är det inget problem, rodkicken är så styv att den mycket väl kan luta mer än vad anvisningen säger. Jag ville i alla fall ha ner fästet så långt som möjligt mot däck så lite filande och bökande med fästplåtarna och borttagning av ena knapen blev i alla fall nödvändigt. Jag satte även tunna nylonplattor som isolering mellan mast och de rostfria plattorna för att minska risken för korrosion..


4


Till vänster ses hur bommen sitter på en svängtapp, vars rostfria plåtar formas efter masten och popnitas. Till höger motsvarande anordning för rodkicken.


Masttoppen visar trissan som lyfter ut storfallet samt öglan som
man hänger nylonskenan i.


Skaffa en bra popnittång
Alla beslag popnitas fast i masten, och till det behöver man en ordentlig popnittång, det räcker inte med en vanlig hobbytång. Här krävs proffsgrejer. Jag fick låna en från en riggverkstad.
Popnitar(Monel) medföljer Sailtainer-leveransen, även plastpluggar att trycka i popnithålet, allt komplett och i överskott. Montaget tog ungefär en dag. Det är en hel del borrande för popnitarna och lite jobb att forma till fästplåtarna. Inte speciellt svårt, men en borrmaskin med vassa borrar och som sagt en popnittång för riggarbeten behövs. Allt som behövs för montaget (förutom de tunna nylonskivorna) följde med leveransen och beskrevs tydligt vilket förenklade montaget.
Linrullen sitter längst akterut i bommen för att seglet inte skall komma onödigt långt ut från masten.
   
Storseglet, som är lösfotat, hålls fast i vardera bomliksänden med metallstänger, som passas in i bomrullen.

Segelintaget visar egentligen inget nytt, notera att man måste hindra likbandet att glida ut eftersom det inte finns något som fäster det i vare sig mast eller nylonskena. Kan säkert lösas på många sätt, jag satte en bult med mutter i längst ner i mastens likränna (gummipackning mellan mast och bultskalle/mutter). Man skulle lika gärna kunna fästa likbandet i toppen av nylon­skenan tex genom att sätta en klämma i toppen av likbandet så att det inte kan glida ner i spåret på nylonskenan.

Hur seglet hissas
Nylonskenan som seglet ska hissas i fästes mot masten med ett speciellt likband. Bandet har ett ”rep” på båda sidor. Det ena lite grövre som ska träs in i mastens likränna och den andra lite smalare som träs in i nylonskenans motsvarande ränna. På det här sättet bli nylonskenan ledad och följer bommens rörelser i sidled. Det minskar även friktionen vid seglets hissning och nedtagning eftersom nylonskenan även då ställer sig rätt. I masttoppen kompletterar man med en utvändig trissa som flyttar ut fallet så att dragpunkten kommer utanför nylonskenan. Halshornet hakas fast i rullstången och seglets buk justeras genom att skothornet fästs i en gängad krok längst bak på stången (framför rullen) som kan justeras från bommens bakkant med en insexnyckel.


5


Utsidan: Nya lingenomföringar under vindrutan

Fler genomföringar under vindrutan
För att göra tillvaron ännu enklare ville vi ha in storfallet och manöverlinan till rullsystemet i sittbrunnen. För att klara det på ett någorlunda smidigt sätt gjorde jag genomföringar under vindrutan. Jag borrade upp hål och plastade fast elrör från insidan. För att komma åt att göra det fick jag demontera innertaket och såga upp hål i innermodulen. Från utsidan plastade och spacklade jag upp kring rören så att det blev tätt och någorlunda snyggt. Fortfarande finns lite arbete att göra med slipning och spackling/topcoating innan det är helt klart.
   
Insidan: Easylock dubbel och trippel avlastare och Anderson 10 vinsch

Avlastare och vinsch
Innanför vindrutan har jag monterat avlastare och en liten vinsch (Andersen 10). Avlastarna och vinschen är monterade på en teakskiva och med genomgående bultar. Trippelavlastaren sköter storseglets fall, kick och rullmekanism. Dubbelavlastaren är avsedd för justering av skotpunkt på storskotskenan (ej färdigt när foto togs).

När man ändå håller på...
Återstående arbete är nu att få till även justering av storskotsvagnen från insidan av vindrutan. Hålen och avlastare är redan monterad, nu ska det monteras brytblock på utsidan för att leda in trimlinorna till avlastarna.


6

För att komma åt att montera lingenomföringar under vindrutan och att fästa teakskivan med avlastare och vinsch togs innertaket ned, så att det gick att göra hål i innermodulen.

Rodkick och kicktalja
Några saker kan man dock notera kring själva Sailtainer systemet.
Medföljande rodkick är mycket styv. Om det beror på att det bara finns en modell på kick som ska klara även större bommar vet jag inte.
Det finns ingen ögla för montage av kicktalja bakom eller framför fästet till rodkicken. Vi har tillfälligt använt öglan för storskotet till både kicktalja och storskot vilket inte är riktigt optimalt för storskotet. Till nästa sommar ska jag låta tillverka ytterligare en ögla. Med två öglor får man samma storskotssystem som original och den ena kan då kombineras med fäste för kicktaljan.
I anvisningarna har man inte tagit upp kicktalja som något som ska finnas. Man ska ställa in bommens vinkel mot masten och låta det vara så. För att kunna trimma storseglet och även kunna låta rodkicken lyfta bommen lite i hamn tycker jag det är nödvändigt med en kicktalja
Resultatet
Hur blev det då att segla och använda rullsystemet? Över förväntan!!! Att bara byta segel hade givetvis gett samma effekt segelmässigt men rullstoren är ett lyft när det gäller hantering. Och nu slipper vi gå upp på däck, har inga segel som skymmer sikten samt har seglen stuvade och klara när vi kommer till hamn mm. I hamn skyddar man seglet med ett kapell som enkelt dras fast på bommen.

   
Nu kan man hissa och hala storseglet från sittbrunnen, skota och ställa skotvagnen och sköta kicktaljan. Allt som rör att sätta rullgenua och storsegel, trimma och ta ner dem sköts från sittbrunnen.

Segla upprätt - och snabbare!
Och som alla som köpt nya segel säkert märkt; helt plötsligt lutar inte båten lika mycket. Vi tycker att segelmakarna på Saltsjöbadssegel gjort ett bra jobb, så vi rekommenderar detta system varmt.
För att hissa de sista metrarna är vinschen i princip nödvändig, i varje fall om man vill ha mastliket spänt.
För inrullning krävs ingen vinschkraft, snarare får man bromsa lite från början, då seglets tyngd gör att det glider ned ganska lätt, och då får man hålla emot lite med storfallet, för att få det upprullat tillräckligt spänt. Slarvar man för mycket med spänningen blir segelrullen för tjock och ryms inte inne i bommen.

Och vad kostar kalaset?
Kostnaden för själva rullsystemet är lite svårt att ange, eftersom vi beställde både ny genua (21,6 m2 dacron 280 gr) storsegel (13,5 m2 dacron 320 gr), genackerstrumpa (också ett lyft) och rullkapell till genuan. Totalt blev det 57 000 kr. Till det kommer arrangemang för storskot och kicktalja.
Vill man läsa lite mer om Sailtainer systemet kan man t.ex. gå till www.mpsejl.dk/sailov.html, där finns samlad information.


7

Bomkapellet (markerat med röd kontur). Nya storen hissad fullt.Revad stor - valfri revningsgrad!


Hans Kempén, Parant nr 59 "Andante"