Bli kvar ombord!

Egentligen är det mycket enkelt: bli kvar ombord, så drunknar du inte. Om man lämnar sittbrunnen och ger sig fram på däcket ökar riskerna mångdubbelt. Rino Dehlin med Parant 119 "Golddigger" visar här ett bra sätt att minska riskerna. Redan innan man lämnar sittbrunnen kan man koppla fast sig.Från akterpulpit till mastfoten
Man fäster ett 25 mm brett vävt band från akterpulpit på Parantens ena sida fram till mastfoten. Där man låter bandet vända och gå och tillbaka akterut längs andra sidan.
Förslag på lämpligt band: UV-beständigt vitt polyesterband, 25 mm brett, brottgräns 2500 kg. Säljes bl.a. av Hjertmans (nr 6151-25, 21:-/meter okt. 2006).

Vidare längs sidovindrutan
Principen är att banden på var sin sida skall vara fria från hinder och inte ledas under någonting. Personens säkerhetslina skall kunna röras fritt längs säker­hetsbandet.


Fäst banden i pulpitöglorna
Nedtill på akterpulpitens främsta del finns en fästögla på både styrbords- och babords snedsträva. Här fästes bandens aktra ändar med schacklar.Smidig placering
Banden ligger bra i rännorna innanför winscharna och stör inte när man går ned i sittbrunnen eller kliver upp därifrån. Den stora fördelen med denna säkerhets­utrustning är att man kan schackla sin personliga säkerhetslina tillsäkerhetsbandet medan man ännu är kvar i sittbrunnen, så att man är säkrad redan när man kliver upp på däck.Rätt längd på säkerhetslinan avgörande
Personens säkerhetslina får inte vara onödigt lång.Man kan temporärt korta den genom att dra den under säkerhetsbandet och upp igen till selen eller seglarvästen.
Säkerhetsbandet skall vara ordentligt sträckt.


Från mast till stäv
Om man har behov av det kan man göra ett motsvarande system för sträckan mellan mastfoten och förstaget. Man fäster då ett enkelt säkerhetsband från mastfotens framsida, längs båtens mittlinje, fram till förstagsbeslaget. Då får man schackla om till det tillkommande säkerhetsbandet när man tagit sig fram till masten.


Vi byggde upp systemet under den gångna sommaren 2006. Det var enkelt och billigt att montera. Vi tycker att det fungerar bra.


Rino Dehlin

 
Säkerhetsbandet löper akterifrån fram till mastfoten och vänder där och löper akterut på båtens andra sida.


Vidare akterut.


Fästögla på akterpulpits främsta del, nere vid däcket.


Säkerhetsbandet i rännan inanför winschen, lätt åtkomligt från sittbrunnen.


Säkerhetslinan schacklad till säkerhetsbandet och personen på väg upp på däck.


Klar att gå fram till masten