Flytande skotpunkt
Försegel
Paranten har som bekant ganska långa skotskenor för genuan. Under segling behöver man ofta flytta skotpunkten ett litet stycke för att få förseglet att stå optimalt. Att ge sig fram, stå på det trånga skarndäcket, hänga med ena armen om sidovanten, och söka lyfta och dra i knoppen på travaren och till slut lyckas skjuta den i önskad riktning, - det kan vara nog så besvärligt. Känns situationen igen?
Ofta behöver man släppa ut seglet avsevärt för att trycket skall lätta så pass att man orkar flytta skotpunkten. Det kan ge en hel del oönskat fladder, innan man hinner tillbaka och skotar hem.
Man kan förstås byta de långa skotskenorna till modernare, med tillhörande skotvagn etc, för flytande skotpunkt. Det är inte billigt. En blick på de oräkneligt många skruvar som våra skotskenor är fästa med, kom mig att avstå.
Kaj Pergament skrev redan för åtskilliga år sedan om hur han en kväll i all hast fixade till flytande skotpunkter för genuan, och att det blev så bra, att han behöll kontruktionen.
Jag beslöt att använda idén och fick det hela klart till sjösättningen 1994. Det blev omedelbar succé och jag kan inte tänka mig att gå tillbaka till den gamla ordningen. Arbetet bestod i att såga ut en liten hållare och att montera en clamcleat på vardera sidan. Enkelt och billigt. Så här gör man:
1) Travaren på skotskenan måste kunna glida fritt. Genom att lyfta upp dragknoppen och montera en liten slangklämma därunder får man på ett enkelt sätt fri rörlighet fram och åter.
2) I sidovantens bakre fästpunkt i däcket fäster man ett vanligt enkelblock med en schackel. Det stör inte vantskruven till sidovantet.
3) Man tillverkar en liten hållare (se bild) i vilken man kan sätta 4 ting:
Upptill=skotblocket. Nedtill=schackel till skotskenans travare. Framåt och bakåt=schacklar till en lina.
4) Nu fäster man linan i den framåtriktade schackeln, går fram och genom det nyinsatta blocket, går tillbaka till inom räckhåll från sittbrunnen och till slut framåt igen till travarens bakåtriktade block. Se illustrationer!
Det kan vara lämpligt att fästa en clamcleat nere på däcket, ett litet stycke framför skotvinschen.
Här nedan mått och utseende på den lilla hållare, som behövs på vardera sidan. Materialet kan vara rostfritt, mässing eller aluminium. Jag valde aluminium, eftersom det är lättarbetat, och tog till godstjockleken 8 mm, för att vara rimligt säker på att det skulle hålla. Det har det också gjort i många år, också i rejält hårt väder. Bilderna till höger visar hur hållarna ser ut idag. - Bågfil, borr och lämplig fil är allt som behövs. Några schacklar får man köpa, och två block, om man inte har några gamla liggande.


 

Ovan till vänster: hållaren monterad med skotblock och schacklar
Ovan till höger: travaren med lyftknopp säkrad i upplyft läge, hållare med block och schacklar, klart att fästa manöverlinan.
När detta är gjort, har vi alltså en repslinga. Drar man i ena delen, förs skotpunkten bakåt, med andra delen flyttas den framåt. Vindpressen i seglet är ju detsamma, med eller utan flytande skotpunkt, så man får fortfarande släppa ut skotet en del för att orka flytta skotblocket, men det går snabbt och enkelt, när man ändå står vid vinschen och utför alltsamman. Det bli så lätt och bekvämt att man vekligen trimmar ofta och ser till att seglet står optimalt. För att i kraftig vindpess säkra att skotpunkten inte själv flyttar sig, lägger man ena delen av repet i clamcleaten på däcket.
I kraftig vind är det en betydande ökning av säkerheten ombord, att man kan bli kvar i sittbrunnen! En idealisk trimsituation är att ha autopilot, kunna släppa rorkulten och ägna sig helt åt att få seglen att stå på bästa sätt.

Storseglet
I början av vår bekantskap med Paranten fick vi snart en speciell Parant-känsla. Det var smärtan i bröstkorgen, när man hängde över vidrutan och kämpade för att flytta storseglets skotvagn. Nu är det för all del inte lika ofta man behöver flytta skotvagnen jämfört med behovet att ändra förseglets skotpunkt. Men det räckte för att önska sig några linor att dra i, så att vi kunde slippa det obekväma hängandet över vindrutan.
Det är viktigt att ha en skotvagn som löper riktigt lätt. Det lär finnas sådana som passar till vår gamla storskotskena, men vi hittade ingen.
Vi bytte i stället vår gamla skena till en Ronstan för att komma åt en vagn med 4 kullagrade hjul. Då kinkar inte skotvagnen när man vill flytta den under vindpress.
Eftersom den nya skotvagnen hade en blocktrissa åt vardera draghållet, tyckte vi att det var lika bra att utnytta dem till att göra tvåskurna taljor. Vagnen löper lätt även under belastning, så kraftvinsten med taljor är enbart till för att övervinna vindpressen när man vill hala hem bommen. Det räcker att dra för hand, man behöver ingen vinsch. När man har tag i rätt lina i ena handen kan man i hård vind släppa ut den andra och hjälpa till lite med handen att föra över bommen, så ordnar det sig.
Av skisserna här framgår hur jag arrangerat linor och block.

Dubbelblock ovanpå nya skotskenan. Skotvagn med två trissor.            Enkelblock.      Två linledare.

Här ovan ses skotskena, block och linledare, innan linorna dragits i.
Nedan ses hur linorna skall löpa.

Clamcleaten kan placeras på passande plats, men det är viktigt att båda linorna ligger fast,
annars flyttar sig skotvagnen. Knipknap håller ännu bättre.
P H Kongstad, Parant nr 2 "Anna Lejon".
.
Åter till förteckningen över olika artiklar

Åter till startsidan