Skrovförlängning 2

Erik Normann i Nyborg, Danmark, ökade vattenlinjen med 1 meter på sin Parant nr 72 "Petra".
Han berättar här i instruktiva bilder hur han genomförde förlängningen. - Efter originaltexten kommer en svensk översättning.

Jeg er uddannet smed og valgte derfor et materiale der for mig er let at håndtere og arbejde med.
Derfor har jeg ikke haft ret meget hjælp udefra.
Forlængelsen er lavet i 6 og 4 m.m. aluminium og har givet båden 1 meter mere vandlinje.
Först blev der lavet en skabelon i pap av den flance som skulle monteres på agterspejlet.
Dernæst blev denne overført til en 6 m.m. aluminiumsplade og valset. Flansen blev fastgjort på agterspejlet med 24 stk 10 mm rustfaste skruer.


Jag är utbildad smed och valde därför ett material som för mig är lätt att hantera och att arbeta med.
Därför har jag inte haft mycket hjälp utifrån.
Förlängningen gjordes i 6 resp. 4 mm. aluminium och gav båten en meter längre vattenlinje.
Först gjordes en schablon i papp av den fläns, som skulle monteras på akterspegeln.
Därnäst överfördes schablonen till en 6 mm aluminiumplåt, som valsades. Flänsen fästes på akterspegeln med 24 st. 10 mm. rostfri skruv.

2 halvparter i 4 mm alu plade blev tildannet efter skabelon, først savet ut på båndsav og dernæst valset i facon for så at blive svejst fast på flancen.


Den svängda bottendelen gjordes i två halvor av 4 mm aluminiumplåt, efter schablon. Först sågades halvorna ut i bandsåg, valsades därefter till rätt form och svetsades slutligen fast på flänsen.


Der blev tildannet afstivning til badeplatformen.


Förstyvning till badplattformen tillverkades och monterades.


Forlængelsen blev afmonteret for at blive fuldsvejst (svejst færdig) og derefter blev den monteret igen med de 24 skruer med 3 mm plade indvendig som spændeskiver.


Förlängningen avmonterades och svetsades färdig. Därefter monterades den igen med de 24 skruvarna och med 3 mm. plåt invändigt som mottrycksplatta.


Indvendige sider og lukkeplader er blevet monteret og skal nu slibes inden maling.


Invändiga sidor samt täckplåtar har monterats och skall nu slipas före målning.


Dernæst blev det hele slebet, grundet og malet.

Efter återmontering slipades, grundades och målades det hela.

Det kan tilføjes at der samtidig med forlængelsen kom en ny 3 bladet Volvo foldepropel 16-10, monteret på det gamle S-drev 110 og motor 11C 23 HK.

Det kan tilläggas att samtidigt med förlängningen monterades en ny Volvo trebladig foldingpropeller på det gamla S110-drevet, motor MD11C, 23 hk.
Der er mange fordele ved at forlænge en Parant.
1. Større bæreevne - bagenden bliver ikke trycket ½ meter ned i vandet ved motorsejlads.
2. Sejler samma hastighed som før, men med 250 omdr. mindre for motor.
3. Större hastighed for sejl. ½ knob hurtigere på grund af den længre vandlinie.
4. Den har fået tydeligt roligere bevægelser i bølger, da den går over flere bølger og derved ikke skal ned i alle "huller".

Det finns många fördelar med att förlänga en Parant.
1. Högre bärkraft, aktern gräver inte ner sig ½ meter vid motorgång.
2. Går i samma hastighet som förr vid motorgång, men med 250 varv lägre motorvarvtal.
3. Högra hastighet med segel, ½ knop snabbare p.g.av den längre vattenlinjen.
4. Lugnare rörelser i sjön, går över fler vågor och skall inte ned i alla vågdalar.

 

   

Erik Normann
P72 Petra
Nyborg, Danmark

Copyright 2005 Erik Normann och Svenska ParantförbundetÅter till förteckningen över olika artiklar

Åter till startsidan