Byta skrovgenomföringar

Med åldern kommer krämporna... Nu gäller det alla Parantens skrovgenomföringar (de är rätt många!). Om man hade särskilda kvalitetskrav på den tiden Paranterna byggdes beträffande korrosionsbeständighet, det vet vi tyvärr inte. Men idag skall en skrovgenomföring vara antingen av rostfritt material AISI316 eller avzinkningsfri mässing enligt CE-norm CW602N.
Det skrivs en hel del på Internet om problemet. Man nämner exempel på båtar som legat vid kaj och bara sjunkit. En av våra medlemmar fick halva beslaget i handen när han skulle vrida på en kulventil! Tur att Paranten stod på land.
Mässing består som bekant av koppar och zink, hopsmälta i vissa proportioner till en legering. Vill man kolla att en genomföring är frisk kan man göra en kraftig repa på utsidan av beslaget. Då skall ren mässing lysa fram. Kopparartad färgton anger att alltför mycket zink frätts bort. Byt omedelbart!
Anfrätta mässingsbeslag kan bli sköra och ha svårt att klara vibrationer. En vanlig bov i dramat är galvaniska strömmar. Många bryr sig inte om att stänga av plus och minus på batterisidan, utan lämnar båten med spänningen på. De lever farligt.
Vidare: ladda inte batterier med en enkel bensinstationsladdare när båten ligger i sjön. Skaffa snabbkopplade kablskor typ Quick-Power till alla båtens ackumulatorer, och lossa både plus- och minuspol på den ackumulator du laddar.
En av våra medlemmar, en både händig och kunnig person, har beskrivit hur han bytt beslagen till länsarna. I hans Parant sitter genomföringarna framför motorn, på tidiga Paranter sitter utloppen akter om motorn.Byte av skrovgenomföringar: sammanfattning

När allt ser ut att bli åldrat trots att det fungerar fick vi klart för oss att det var dags att byta de gamla genornföringarna och tillhörande ventiler samt slang till självlänsarna till sittbrunnen.

Det är viktigt med planering eftersom det är ett stort ingrepp för att allting ska bli bra.
Båt på land i oktober och efter två veckor när bottenfärgsytan har torkat är det dags att ta bort de gamla genomföringarna med skjutventiler på insidan.
Slangarna från 1978 är lika hårda som stålrör.
Fördelen med demonteringen på hösten är att plastlaminatet i hålrummet har en chans att torka ut under vinterhalvåret för bästa resultat när nytt ska sättas vid vårarbetet.

Att få av gamla genomföringar
Det finns fyra sätt att gå till väga:
l: Om plats finns: skruva av invändigt = allt är i regel korroderat
2: Såga av invändigt med metallblad om det finns plats = enkelt och skonsamt.
3: Dela utifrån med vinkelslip (se bifogad CAD ritning).
4: Såga inifrån i genomföringshålet och ut mot gängsnitt, med risk för stora lagningsskador i hålet genom laminatet.

När någon av dessa metoder är genomförda: mät upp vad för nya delar som behövs för att det ska var klart till våren.
Vi satsar direkt på allt i rostfritt AISI316 för att aldrig behöva göra om det.
Det är cirka tre gånger dyrare än vanliga genomföringar med kulventiler, men priserna hos Hjertmans är hyggligt satta.

Problemet att sätta nya genomföringar är att de är runda och man behöver ett mothåll utifrån för att kontramutter på skrovinsidan samt kulventil ska hamna i rätt läge. Till detta behöver man ett specialverktyg som greppar in i de spår som finns inuti genomföringen. Det är aldrig bra att med tång hålla runt invändig yttergänga samtidigt som man spänner kontramutter.
Vi gjorde följande: tillverkade ett verktyg att passa utifrån (se bild) och köpte en 38 mm ringnyckel på Biltema för kontramutter invändigt. Ringnyckeln måste kapas för att passa invändigt / eventuellt böjas för rätt vinkel.

Start: rensa upp i gamla hålet för genomföringen, samt invändigt och utvändigt med rester av packningsmassa och ojämnheter i gelcoat/topcoat.
Man måste för att hindra vatteninträngning och nå bästa resultat försegla ytan utvändigt samt hålrum genom laminatet med epoxi och spackla eventuella skador med epoxi för att veta att inget vatten kan tränga genom laminatet. Detta garanteras inte med enbart Sikaflex, som ska täta kring ny genomföring.
Denna epoxi yta matteras efter härdning och avfettas för bästa vidhäftning till Sikaflex (se bild).

Vi startar med att sätta in de nya entums genomföringarna utan Sikaflex, därefter gängtejp och lite Sikaflex och vi drar ihop genomföringarna med kulventilerna. När detta är klart backar vi ut genomföringen genom att släppa kontramutter så att man utvändigt kan sätta rejält med Sikaflex och därefter dra samman allt med specialverktyg utvändigt och blocknyckel invändigt (se bild)
Det är viktigt att man i denna manöver kollar så att kulventilernas vred går fria från stängt till öppet (se bild).
Detta får nu härda ut och sedan ska ny slang monteras. Det gäller att vara försiktigt när ny slang ska på slangnippel så att befintlig ny genomföring inte rubbas vid kulventilen.

Jag vill i samband med denna artikel tacka min seglarkamrat sedan 1980 Michael Thell som är plåtslagare och allround med allting till båt för all hjälp.

Rino Dehlin, Parant nr 119

  
Bild 1: Genomföring som skall tas bort. Kör med vinkelslip som de gröna strecken visar.


Bild 2: Allt monterat med nya slangar från kulventiler upp till självlänsar,


Bild 3: Här ser man hur vi kapat de gamla genomföringarna utifrån med vinkelslip, Nu krävs torkning och epoxiförsegling.


Bild 4: Gammal och ny genomföring.


Bild 5: Specialverktyg för att kunna hålla ny genomföring på plats vid montering.


Bild 6: Provsättning av ny genomföring.


Bild 7: Visar hur mycket sikaflex man lägger i genomföringen och hur mycket som tränger ut.


Bild 8: Nya genomföringar på plats med Sikaflex som får härda ut i fyra dygn.


Bild 9: Skurit av överflödig Sikaflex samt bottenmålat ventilerÅter till förteckningen över olika artiklar

Åter till startsidan