Slam i bränsletanken?

Paranten har vanligen två bränslefilter: ett större (grovfilter) monterat på motorrummets insida, och därefter ett mindre (finfilter) monterat på motorns bakre del. Givetvis byter man dessa båda filter varje år. Filterinsatserna ser kanske rena ut, och man kan ibland undra om det går bra att hoppa över bytet något år. Gör inte det!

 

 

 

I dieseltanken samlas tyvärr en hel del slam, utan att vi kan förhindra det. De flesta tänker knappast på vikten av att då och då suga upp vad som samlats i botten på tanken.
Men om grovfiltrets insats ser ut som på bilden här bredvid, då är det mycket hög tid att göra något.
Det som lagt sig ovanpå filtret är slam från tanken, och det visar att slamnivån i tanken nu har blivit farligt hög.

   


Sug genast upp dieselbränsle från tankens botten och studera hur det ser ut. Ett bra sätt är att använda en oljesugpump av typ "Hava Sugsnabben" (den gula plastdunken, med två slagar ur locket, den ena att suga med, den andra till en "bakvänd" cykelpump).
Det är viktigt att nå ända ned till tankens botten. Skaffa ett kopparrör, som är långt nog (t.ex. kopparrör till gasol). Stoppa inte ned något i tanken som är skarvat på halva vägen. Risken är att nedre biten lossnar, och sedan inte kan hämtas upp igen!
Har man inte slamsugit tanken under ett par år, är det stor chans att man pumpar upp nästan helt svart diesel, som ser ut som på vänstra bilden nedan.
  
Får vätskan stå något dygn, avsätter sig en bottensats som ses på den högra bilden, som till stor del torde bestå av vatten som kommit ned i tanken vid tankning, genom kondens på tanksidorna etc.
Man förvånas över hur länge blandningen håller sig svävande i bränslet. Det gör givetvis att den också hinner komma ned i bränsleledningen till de båda filtren. Om dessa inte klarar av att stoppa smutsen, som till största delen består av mycket små partiklar, är risken att vi får vattenblandad smuts in i motorn, eller att insprutarnas munstycken sätter igen. Räkna med motorstopp som följd och ett besvärligt rengöringsarbete. Eftersom blandningen tar så lång tid att sjunka till botten är bästa tiden att suga upp slammet på våren, innan sjösättningen. Pumpa upp till dess att ren och fin diesel kommer upp i sugslangen. Det kan behöva pumpas flera liter.
P-H Kongstad