Kapell med bättre ståhöjd

Paranten var tidigt ute med flera idéer, som sedermera också tagits upp av andra båtar. Men den unika kapellkonstruktionen, som snabbt kan fällas upp och ned är Paranten väl fortfarande rätt ensam om. Här en variant med ännu bättre ståhöjd.

Kapellbågarna var från början av galvaniserat järn, klädda med vit plast. I originalutförandet är höjden mellan durken och kapellets högsta punkt cirka 175 cm, vilket uppfattas som hygglig ståhöjd av många. Men akteröver blir höjden allt lägre.
Det finns emellertid en konstruktion som behåller den goda höjden nästan ända till plastrutan i aktern, som också blivit motsvarande större. Kapellet ger en känsla av stor invändig rymd och bekvämlighet.
Trots detta är det likväl originalbågarna som användes!

Hemligheten: ett par skenor på sidan
I standardutförande har den stora kapellbågen en fast punkt, kring vilken den reses/fälls ned. Det begränsar hur högt kapellet kan göras akteröver.
Om man ersätter denna fasta punkt med en skena, så att man kan flytta kapellbågens fästpunkt ungefär som på en skotskena, har man löst problemet.
I nedfällt läge har kapellbågen samma läge som i standardutförandet, men när man reser kapellet upp, skjuter man samtidigt bågfästet akterut, längs skenan, och får på så sätt hög kapellhöjd också över de aktra sittplatserna. Enkelt, men genialt!
Denna typ av kapell tillverkas av Kapellmakarna AB, Bergsundsgatan 16, 117 37 Stockholm (tel. 08-669 55 80). Lars Ahlmér, som driver företaget, var med från början som leverantör till Fisksätra, där Paranterna byggdes. Lars tog fram "ur-kapellet" och levererade sedan alla Parantkapellen till Fisksätra. Många Parantägare har sedan förnyat sitt kapell genom Kapellmakarna. Men utvecklingen har förstås gått framåt under tiden - idag använder man modernare duk, som inte sträcker sig etc.

 

Skenor på vardera sidan


Här ser man tydligt den utökade höjden akteröver

Kapellet med högre ståhöjd kostar idag 10.000:- (nov. 2002), dvs. färdigt kapell inkl. sprayhood jämte skenor till sidorna. Då förutsättes att man behåller originalbågarna. Lars Ahlmér påpekar f.ö. att det är svårt att leverera kapellbågar när de skall skickas över landet, eftersom bågarna ofta kommer fram deformerade i transporten.

Nöjda Parantägare
Hur många Parantägare som har det högre kapellet är inte bekant, men två har hört av sig och talat om att de är mycket nöjda med konstruktionen.
Här är ett uttalande: "...Gäster ombord, som ju oftast hamnar akterut i sittbrunnen, kan nu sitta till bords med högburna huvuden, vilket uppskattas. Dom kan t.o.m. ta en drink utan att slå huvudet i kapellväven :-). Den ökade höjden i aktern kräver att bågarna placeras på skenor i sargen. Det gör det lite bökigare att fälla upp och ner kapellet, men inte så att det stör - man lär sig kvickt."
Båda ägarna har påpekat vikten av att se till att man beställer plastrutor också i de upprullningsbara sidoflapsen, annars blir sikten åt sidorna alltför begränsad vid gång med kapellet uppe.

Alla bilder är från Kapellmakarna AB

 

/P-H Kongstad