Stadig plattform
Att stå på marken och polera skrovsidan ger i varje fall två otrevliga effekter: Polerarmar och polernacke. Den sistnämnda är en Tyko Brahe-ställning med huvudet maximalt bakåtböjt, som om man ville studera stjärnorna rakt ovanför. Om man får se stjärneglans i skrovsidan efter allt polerandet är dock en annan fråga.- Man kan också stå på stege och polera åt vänster och åt höger och sedan flytta stegen. Gång på gång.
Efter många år på detta sättet tröttnade vi och köpte en Skeppshult Universalstege, som bl.a. ger en stadig plattform i lagom höjd att röra sig på. Det blev ett lyft i dubbel bemärkelse!


Plattform för två i lagom höjd
På bilden bredvid syns stegen använd som plattform.
Stegen är ledad på tre ställen och lederna låser sig automatiskt i ett par olika vinklar och sitter sedan orubbligt fast, tills man själv lossar dem med enkla handgrepp.
Uppställd så som bilden visar får man en gångyta som är 157 cm lång. Det är stort nog för att två vuxna skall kunna stå på plattformen samtidigt.
Trots belastningen står plattformen stadigt och sviktar inte. Stegens båda ändar har extra breda steg, 73 cm, som gör att plattforman inte välter.
Man arbetar bekvämt med hela skrovsidan ned till vattenlinjen och kan röra sig utan att behöva hålla sig fast med ena armen.
Man når också bekvämt in en bit på däcket.

Man klarar ensam att fälla ut och flytta plattformen och som hopfällt paket bär man själv stegen till sin bil och tar den med hem. Detta är en stor fördel.
När själva stegen är utfälld som plattform behöver man en gångyta att stå på - stegpinnarna ensamma är inte tillräckligt. Man kan köpa plåtar som tillbehör att lägga på som gångyta, men de fördyrar inköpet betydligt. Vi gjorde en enkel gångyta av tryckimpregnerat virke, - vanligt trallvirke. Tre bräder à 157 cm med några tvärslåar på undersidan snickrades på en timme och blev en betydande besparing. Se bildraden längst ned.

 
Bekvämt polerarbete på plattform. Parant nr 2 Anna Lejon har faktiskt denna ovanliga, olivgröna skrovfärg, liksom även Parant nr 3. Sedan blev det den kända kromgröna färgen.
Varierande priser
Den här stegen säljs på många ställen, och en del köpmarknader har den som lockvara. Vi fann för vår del att bästa priset erbjöds av byggmarknadskedjan BYGG-max. Där kostade den 795:- (april 2004).
Här nedan lite fler bilder av stegen uppställd på olika sätt:


   Bilderna från vänster:   Etikett på stegsidan,    uppställd i V-form,    rak = 3,7 m,    gångyta av trallvirke,    hopfällt paket.


Åter till förteckningen över olika artiklar

Åter till startsidan