Segla med strumpa

Ett enkelt sätt att hissa spinnaker eller gennaker, och ett bekvämt och säkert sätt att ta ner seglet, - det är att segla med strumpa! Man får snabbt upp seglet, och man slipper att kämpa med ett vindfyllt och oregerligt segel när det skall tas ned.
En av våra danska medlemmar, Bent Jensen, vet hur man gör och har sänt oss underlaget för denna artikeln.

Ett långt rör av tyg
De flesta har nog sett andra båtar som tar en strumpa till hjälp. Men hur går det egntligen till?
Tänk dig ett långt rör av tyg, lika långt som gennakern (eller spinnakern). Inuti röret finns seglet. Tygröret - strumpan, eller påsen som danskarna säger - behöver faktiskt inte vara särskilt tjockt, eftersom seglet är av tunn duk.
Principen är att man har seglet inträtt i strumpan och hissar hela paketet som en smal korv. Därefter drar man upp strumpan till ett hopveckat rör överst intill fallet, och seglet vecklar ut sig utan problem. Den hopdragna strumpan sitter kvar överst vid fallet. När seglet skall tas ned (eller om man bekvämt vill gå över stag) drar man ned strumpan och seglet tappar all luft och kryper in i den smala strumpan.
Teckningen här bredvid förklarar konstruktionen. Den fyrkantiga mynningen är ritad överdrivet stor för att visa detaljerna.
A = Rep som håller strumpan uppe, fäst i fallets schackel (rött på teckningen).
B = Fallets schackel, där det också sitter ett block till strumpans hisslina (och där givetvis även själva seglet är fäst).
C = Strumpan.
D = Strumpans tyg är perforerat så att luften i seglet kan pysa ut och ett fuktigt segel kan torka.
E = Trattformad, fyrkantig plastring nedtill på strumpan, som håller mynningen öppen. Här tecknad överdrivet stor.
F = Hisslina (grön på teckningen), fäst i plastringen. Linan löper ned till däck och upp igen utanpå strumpan, via ett block i fallet ned i tygkanalen inuti strumpan, och är fäst i plastringen.

 
 
Det inns inget foto på Bents Parant "Nanja" med gennaker hissad, men här ses båten med gennakern inritad (vänstra bilden).
På högra bilden ser man att seglets halshorn har en lina som går till ett block längst fram i fören och sedan akteröver till ett clamcleat, så att man kan reglera hur högt man vill släppa upp seglet.
Den gröna linan visar gennakerns skotning: akteröver till ett block på pulpit och sedan fram till vinschen. Bent föredrar ett enkelskot, eftersom han som regel seglar ganska länge på samma bog.
Strumpan ses uppdragen ovanför seglet.

Innan man hissar
På bilden till höger ser man strumpan ligga på däck med gennakern inuti.

1 = Strumpans mynning.
2 = Nedhal av strumpan, linan fäst som ett Y i mynningens vita dragband.
3 = Här syns en flik av gennakern, som ligger inne i strumpan.
4 = Upphal av strumpan (grön/vit lina). Linan är fäst i mynningens ena kant (det är tillräckligt) och därefter går linan invändigt i strumpan i en egen kanal, upp till gennakerfallet och ned igen utanpå strumpan till däcket.
5 = Gennakerskotet.

Seglet fångas in
Bilden visar hur seglet fångas in i strumpan när man drar i strumpans nedhal. På motsvarande sätt släpps seglet ut ur strumpan när man drar i strumpans upphal.
Enkelt att ta ned
Bent skriver att när han skall ta ned gennakern, drar han först ned strumpan, sedan öppnar han luckan i förpiken och tar ner hela strumpan med seglet där. Enkelt!

På Internet kan man läsa åtskilliga artiklar om strumpor till försegel. Sök på "Spinnaker Sock".
Bent har sänt oss en kort filmsekvens hur han seglar med sin gennaker, där man också ser strumpan längst upp.
Gör så här om du vill se filmen: högerklicka Gennakerfilm .I dialogrutan väljer du spara filen på din hårddisk. Se sedan den sparade filmen med din Windows Media Player.

Bent Jensen & P-H Kongstad
© 2003

 


Åter till förteckningen över olika artiklar

Åter till startsidan