Vatten och diesel under babords bänk

Parant nr 117, "Silentia" har både dieseltank och vattendunkar under babordsbänken i sittbrunnen. Genom att ta upp hål i durken och utnyttja hålrummet därunder kunde extra stuvutrymmen vinnas.   - Det bör nämnas att olika typer av dieseltankar finns i Paranter av olika årgång.

Första åtgärden var att tömma utrymmet under babords sittbänk, inkl. att koppla loss och ta ut dieseltanken.
Durken i stuvutrymmet, som är en del av basinredet, sågades upp, så att endast en kant på cirka 5 centimeter runt om fanns kvar. Kanten användes sedan som fäste för inredningens uppregling.

Planen var att indela utrymmet som på skissen här till höger.

Detalj av uppreglingen.

Genom att placera dieseltanken längre in mot centrum kunde den sänkas ned betydligt i det tomma utrymmet under durken.
Likaså kunde vattendunkarna placeras i rad, akter om dieseltanken och likaledes nedsänkta.

 

Övre delen av bilden visar dieseltankens ovansida, nu försedd med nivåmätare och ny manlucka.
Efter uppregling av utrymmet plastades en botten fast under dieseltanken och själva tanken säkrades med ett spännband.

 

 

 

 

 

 

 

Vattendunkarna har nu kommit på plats akter om dieseltanken.
De står på en lös botten.

 

 

 

 

 

 

 

Till sist gjordes lock över tre av utrymmena.
Här finns nu två djupa stuvutrymmen intill tank och dunkar och likväl stort tomrum ovanför, upp till sittbänkens lock!

 

 

 

Marcus Lindström
Parant nr 117 "Silentia".

 

           


Åter till förteckningen över olika artiklar

Åter till startsidan