Sy ditt nya kapell själv!

Per Möllerström:
Att tillverka kapell är ett hantverk som fordrar yrkeskunnighet,
varför jag i det följande endast skall redogöra för hur du bör
gå tillväga för att få bästa möjliga resultat.

Ett Parant-kapell sys av tre längsgående våder och materialbredden bör vara 140 cm. Materialåtgången är c:a 9-10 m beroende på eventuella ändringar av bågarna.
Börja med att ändra bågarna, du kanske vill ha en extra båge på vindrutan. Det underlättar in- och urstigning i ruffen. Du kanske vill ändra vinkeln på akterbågen, för att få bättre sitthöjd akterut i sittbrunnen och lättare passage akterut. Därmed kan aketrrutan bli mer lodrät, vilket minskar risken för regninslag när rutan är upprullad.
Bågarna bockas över ett knä och "uppsättningen" sker med hjälp av tågvirke så bågarna håller sig på plats då du måttar kapellet.
Börja med att lägga på takvåden, fäst den i befintliga knappar och krokar på vindrutan resp. aktersargen. Gör hål med en knivspets men lämna c:a 7 cm kapellduk för att ha till fållen.
Nu gör du intagen vid bågarna. Därefter tar du ner takvåden och syr intagen.
Märk upp och rita två streck på ovansidan utmed båda långsidorna på takvåden, ett 4 cm ifrån kanten och ett 1,25 cm från kanten, använd blyerts.
Om någon duk i intagen "sticker utanför" sidokanten, klipp bort den, så att kanten blir jämn.
Sätt upp takvåden igen och börja med den ena sidovåden, som du först fäster utmed sargen och sidorutan i befintliga knappar med 7 cm överlapp för fållen (du får naturligtvis mer duk över vid sidorutan, men vänta med att klippa av den).
Kontrollera att duken räcker fram med sömsmån till fållen vid frontrutan, den del av rutan som går tvärs rufftaket, men vänta med att göra hål för knapparna i frontrutan, det kommer senare.
Vänta med att klippa av våden i akterkant, det gör du i ett senare moment.
Lägg nu upp sidovåden över takvåden och gör intagen vid bågarna och i hörnet mellan sido- och frontrutan.
Tag ner sidovåden och sy intagen. Sätt därefter tillbaka våden på båten igen, gör nu hålen för knapparna på frontrutan med 7 cm över till fållen och nu kan du även klippa vid sidorutan med duk över till fållen.
När nu sidovåden sitter fast i befintliga knappar, lägger du upp den över takvåden och klipper av den på längden efter "fyracentimetersstrecket" som du ritat på takvåden, nu blir som du märker sidovåden även avklippt akterut.
Tag nu ner sidovåden och märk upp 1,25 cm in på den "uppe vid takvåden" och vik efter märkningen så att det vikta kommer på utsidan av kapellet.
Ta ner takvåden och vik den efter "1,25-centimetermarkeringen", så att det vikta hamnar på kapellets undersida. Du kan använda en sax för att "trycka till" vecken, så håller de sig en stund.
Sätt nu upp takvåden och sidovåden och "kroka i" det vikta i varandra, nåla ihop våderna, ta ner och sy ihop med två sömmar. Gör på samma sätt som ovan med den andra sidovåden.
Klipp nu till bågfickor, vik dem och sy fast dem på undersidan av kapellet, sy dock inte den aktre sömmen på bågfickan vid sprayhooden.
Gör inte bågfickorna för långa, då kan du inte vika upp kapellet när du skall vika upp sidostyckena när du skall fälla ned kapellet eller vill vika upp det för t ex enbart solskydd.
Vänta tills vidare med att ta bort tågvirket som håller bågarna på plats.
Sätt nu upp kapellet igen för att nåla fast blixtlåsen som delar kapellet.
Använd två blixtlås, det underlättar när du skall sätta ihop halvorna, men lämna 5-6 cm "öppet" mitt på taket, annars får du problem när du skall fästa ihop taket.
Nåla blixtlåsen på utsidan av kapellet, följ först aktre kanten av den osydda bågfickan i akterkant av sprayhooden så att bågfickan blir sydd samtidigt med blixtlåset, vik därefter av akterut så att den förliga kanten av blixtlåsen hamnar 5 cm för om den knapp på sargen som håller sprayhooden i akterkant. I den knappen skall du fästa remsan som täcker blixtlåsen.
Drag med blyerts "lätta" streck tvärs över blixtlåset och kapellet och på kapellet utmed blixtlåset, så att du kan hålla reda på var blixtlåset skall sitta när du syr fast det.
Klipp nu av duken mitt i blixtlåsen, börja i nederkanten och klipp vartefter du drar upp blixtlåset. Var försiktig när du närmar Dig den del som saknar blixtlås.
Tag ner kapellet och lossa nålarna samt fäst upp blixtlåset på insidan av kapellet efter de gjorda blyertsstrecken, och vik samtidigt härmed in duken mot blixtlåset. Se till att "löparen" går lätt och inte hindras av duken.
Sy fast blixtlåset med dubbla sömmar och se till att den osydda aktre sömmen på bågfickan på sprayhooden blir sydd samtidigt. Bestäm nu hur stor akterlucka du vill ha och sy i även dessa blixtlås.
Dags att vika fållen runt kapellet och sy den. Hålen för knapparna förstärker du lämpligen med läder eller galon, utom akterut där du syr lämpliga anordningar för att fästa de gummiringar eller stroppar som skall fästas i krokarna på aktersargen. Nu dags för plastfönstren som nålas fast på insidan av kapellet.
Sy fast plasten c:a 3 mm ifrån ytterkanten runt om. Vänd därefter kapellet och rita med blyerts på utsidan av kapellet 2 resp 1 cm innanför den söm du sytt fast plasten med.
Klipp efter "tvåcentimetersstrecket" runt om och avlägsna duken. I hörnen klipper du diagonalt fram till "encentimetersstrecket".
Vik duken efter "encentimetersstrecket" och sy igen, denna gång 3 mm in på det vikta och du får en tät ruta.
Nu syr du fast remsor över blixtlåsen för att skydda dessa mot regn, och de sys på sprayhooddelen respektive akterluckan, det senare för att du skall få en snyggare "öppning" när du rullar upp akterluckan.
Nu kan du lossa tamparna som hållit bågarna och trä in bågarna i bågfickorna och njuta av Ditt verk.
Tråden som du syr kapellet med skall vara en blandning av bomull och syntetiskt material, då blir sömmarna starka och framförallt täta.

Lycka till!

Per Möllerström, Parant nr 10 Ulrika Charlotta III

.


Åter till förteckningen över olika artiklar

Åter till startsidan