En riktig väderstation

Seglare är ofta mer intresserade av vädret än andra, kanske i första hand av vindstyrka och vindriktning. Hur vädret blir rent allmänt det närmsta dygnet är också intressant. Bor man inte många mil bort från sin båtplats kan man redan hemmavid bedöma om det ser ut att bli en bra dag att ge sig ut till sjöss, ifall man har en väderstation i sitt hus.
En riktig väderstation ger bra besked, inte bara om utomhustemperaturen. Man kan också avläsa många andra fakta om väder och vind. Den här artikeln beskriver hur en sådan anläggning fungerar.
Helt klart är det inte en artikel om Paranten. Men förmodligen intresserar den en hel del Parantägare.

En väderstation som är värd namnet mäter inte bara temperaturen inomhus och utomhus. Nej, den mäter också vindstyrka, vindriktning, regnmängd, fuktighet och lufttryck. Med hjälp av sådana data räknar den även ut många andra fakta om det rådande vädret. Den kommer också ihåg dessa mätvärden och kan visa t.ex. vilken dag och timme det blåste minst eller mest etc. Dessutom anger den hur vädret förväntas bli det närmaste dygnet.
Man kan t.ex. med ett ögonkast se vindstyrkan just nu och samtidigt varifrån det blåser, om vinden är byig eller stadig, om riktningen skiftar snabbt eller håller sig konstant.

Trådlöst eller trådburet
Displayen där man avläser allt detta placerar man på önskad plats inomhus. På köksbordet kan vara ett bra val, där sitter man rätt ofta, och det är spännande att följa väderleken och se hur den ändrar sig - och varför.
Man kan förena delarna med kabel (liknande den som användes till telefoner) eller köra alltsamman trådlöst.
Trådlöst är ju bekvämt att montera - men sensorerna utomhus måste drivas med batteri, som man alltså måste byta då och då. Trådburet däremot driver alla sensorerna inifrån displayen, så där slipper man att kliva på taket och byta batterier.
Den här artikeln handlar om en trådburen väderstation från amerikanska Oregon Scientific, med beteckningen WM918. För närvarande (feb. 2005) kostar anläggningen 2.481:- inkl moms och säljs i Sverige av Sagitta Pedagog AB, Förrådsgatan 33A, 542 35 Mariestad, tel. 0501-16344. En trådlös väderstation kostar flera tusen kronor mer.

Vad kan man mäta?
Längs ovankanten på displayen ser man denna rad figurer:

De anger vad displayen kan visa:

CLOCK
Klockan - tidpunkten just nu.

TEMP
Temperatur i °C inne och ute. Likaså maxi och mini temperaturer inne och ute, och när de inträffade, sedan senaste nollställning av temperaturminnet.

HUMIDITY
Relativ fuktighet, både inne och ute. Likaså maxi och mini fuktighet inne och ute, och när de inträffade, sedan senaste nollställning av fuktighetsminnet.

DEW
Daggpunkt: Vid vilken temperatur luftens fuktighet börjar kondenseras. Anges både ute och inne. Likaså maxi och mini daggpunkter inne och ute, och när de inträffade, sedan senaste nollställning av daggpunktsminnet.

BARO
Barometer: Lufttrycket just nu. En liten pil visar också om lufttrycket är på väg upp eller ner.

WIND
Vindstyrka och vindriktning. Uppdateras var 5:e sekund. Varje minut beräknas dessutom medelvinden för den senaste minuten. Likaså lagras högsta och lägsta vind­styrkor i minnet och när dessa inträffade, sedan senaste nollställning av vindminnet.

W CHILL
Vindens köldeffekt. Att det känns kallare när det blåser vet var och en som promenerat en vinterdag. Här visas vilken temperatur vid stiltje som vinden skenbart åstadkommer. Även lägsta/högsta sådan temperatur lagras i minnet och kan tas fram.

RAIN
Regnmängd: Regn mäts på tre sätt. Under pågående regn visas hur mycket det regnar per timme just nu. Vidare visas hur många mm regn som fallit sedan föregående midnatt. Slutligen finns ett minne hur många mm som fallit sedan man nollställt ett särskilt regn-minne - t.ex. senaste månaden.
Regnmätaren behöver inte tömmas. Den är av typ genomströmningsmätare.

Allmänna utsikter
Eftersom displayen har tillgång till data om lufttryck, luftfuktighet, temperatur och regn och även på vilket sätt dessa för stunden förändras, görs en prognos över hur vädret kommer att vara de närmaste 12-24 timmarna. Prognosen uppdateras varje timme och gäller i området 32-48 km från väderstationen, och visas som några enkla symboler inom kompassrosen, på displayens vänstra del (se symbolerna på bilden här till höger).
Stämmer det?
Duger prognosen, blir det så som den meddelar? Ja, förvånansvärt bra! Man skulle inte tro det, men den är faktiskt rätt pålitlig.
Tyvärr kan den inte förutsäga något om vinden, det kräver tillgång till en hel del data från många andra platser i större skala.

Alarm och koppling till PC
De olika typerna av mätning kan ställas in var för sig att larma om vissa värden uppnås, tex. om temperaturen sjunker under 0° eller överstiger en viss värmegrad etc.
Det finns också möjlighet att ansluta väderstationen till en PC om man vill lagra alla mätvärden på data.

Önskade måttenheter
Varje mättyp ställs in att ange värdena i önskat mått­system.
Vindhastigheten kan således ställas in att visa meter/sekund, knop, miles/tim eller km/tim. Barometern kan visa värdet i hektopascal, som vi vanligen använder, eller i millibar, mm/HG eller tum/HG. Motsvarande kan ställas in för övriga data. Det här ställer man förstås in när man startar stationen första gången och behöver inte röra sedan, även om det är mycket enkelt att ställa om.

Att montera anläggningen
Bruksanvisningen innehåller bra anvisningar hur man monterar anläggningen.
De tre utomhusdelarna har var sin 9 meter långa ledning. Man skall se till att få dessa att räcka in inomhus. Där passar de med färdiga kontakter i kopplingsboxens ena sida. Från dess andra sida går en ledning till displayen. Den ledning som följer med till detta är bara 3 meter lång, men man kan beställa vid leveransen att få en längre, t.ex. 20 meter, som gick åt till den här omtalade anläggningen.

 
Allt kommer väl förpackat i kartong med både svensk och engelsk bruksanvisning.


Komponenter i väderstationen WM-918

Displayen ser ut så här. Just nu visar den att vinden blåser med 4,1 meter/sekund från riktningen 263°. Man kan också titta på kompassrosen till vänster, där ser man en liten pil under W som visar att att vinden blåser nästan rakt från väster. Inuti kompassrosen ser man också att vädret håller på att slå om till solsken.
Med tangenterna märkta "<" och ">" skiftar man snabbt mätområden längs den övre raden figurer.


Vindmätare med kabel. Vindmätarens storlek är ungefär samma som man ser uppsatt i båtarnas master. Till höger: uppsatt på maströr (kunde också ha varit TV-antennmast).


Till vänster: Regnmätare. Till höger: Sensor för temperatur och fuktighet.


Anläggningen går på 12 volt. Batterieliminator medföljer, som kopplas in på displayen. Därifrån drivs alla komponenter, även de som sitter utomhus. Till höger i bilden ses en liten kopplingsbox. Kablarna utfrån leds in i huset till denna box. Därifrån går sedan endast en ledning ned till displayen.

Till vänster symboler för kommande väder, till höger pågående ändring av lufttrycket.


Utmärkta bruksanvisningar medföljer, både på svenska och engelska.

Sätt helst inte sensorn för temperatur m.m. direkt på en husvägg. Hus läcker värme och kan påverka mätresultatet. Sätt den inte heller i solen. Regnmätaren skall förstås sättas där det regnar, och inte i skydd av ett takskägg eller dylikt.

Nå, fungerar det?
Ja, allt fungerade omedelbart. Efter några månader har fortfarande inga fel uppstått. Vindmätaren är en klar favorit, men också termometer och prognoser tittar man mycket på. Vindens köldeffekt säger en del om klädbehovet utomhus, särskilt om man bor i en blåsig landsända.
Båtfolk är ju väderintresserade, men om man till äventyrs inte är det, så blir man det med en sådan här anläggning!

P-H Kongstad
Åter till förteckningen över olika artiklar

Åter till startsidan