Dricksvatten ombord
Paranten levererades från varvet med en mycket enkel form av dricksvattenförsörjning. Den bestod i vissa båtar av 2 plastdunkar i stuven under stickkojen och slang till diskho och tvättställ. I andra båtar , som min egen Tant Grön, var plastdunkarna i stället placerade under BB sittbänk i sittbrunnen.
I början av tillverkningen hade man handpumpar av aluminium. Till diskhon 2 st, varav den ena för sjövatten, för att t.ex. kunna diska i havsvatten. Pumparna kärvade ofta, speciellt i saltvatten och man övergick därför till fotpumpar.
Att fylla vatten på dunkar placerade på mer eller mindre oåtkomliga ställen är naturligtvis besvärligt med risk för att spilla med vattenslang från land, eller bökigt och tungt att lyfta ur och i dunkarna. Många har därför byggt om dricksvattenförsörjningen. Ett, som jag ser det, förträffligt sätt är att lägga en plastsäck i något lämpligt stuvutrymme.Vattenmängd och placering
Skall man vara rimligt oberoende av vattentillgången och slippa tanka dricksvatten alltför ofta bör man satsa på att ha ett förråd av cirka 100 liter. Det innebär också en vikt av 100 kg, och därför är det inte helt likgiltigt var man placerar en sådan mängd.
Ett utmärkt läge är stuven under förpiken. Här finns utrymme för en 100 liters trekantig plastsäck, tyngdpunkten är låg och viktfördelningen ombord förbättras, eftersom Paranten gärna vill bli baktung med motor, dieseltank, ankare m.fl. tunga ting akteröver.


Placera säcken
Jag köpte en 110 liters trekantig säck som mer eller mindre bara lades i utrymmet. I och med att det är fin top-coat i utrymmet (inga vassa kanter eller så) nöjde jag mig med att lägga en "grund" med ett stycke plast, liknande ett liggunderlag av ett material som är tänkt att förhindra kondens.
Det var bara att öppna luckan ned till stuvutrymmet och utan minsta problem placera säcken där. Det var inga svårigheter att skruva fast kopplingarna.
Personligen tycker jag att utrymmet i alla fall inte är så bra för annat stuv då det sluttar och i alla fall jag inte vill ha kläder och annat liggandes löst i detta ganska fuktkritiska utrymme.


Koppla påfyllning
Jag började med att ta upp ett hål i från ankarboxen ned till förpiken, så långt fram jag kom åt. Tog sedan upp motsvarande hål i kojbotten ned till stuvutrymmet, också det så långt fram som möjligt. Det kändes viktigt med en riktig förskruvning till påfyllningen, för att hindra stänkvatten och smuts i ankarboxen från att komma in i säcken. Efter inköp skruvade och sikaflexade jag fast den i ankarboxen.
Därefter kopplades slang från förskruvningen och ned precis i "för vecket" på båten, vidare genom kojbotten och fast i säckens påfyllningshål.
Den fula bruna matta som sitter på skrovväggarna i förpiken lossade jag försiktigt och sträckte över slangen som nu inte alls syns.Slang till diskho och tvättfat
Jag borrade hål mellan stuvet och kölsvinet, en bit upp för att inte riskera att få slagvatten in, drog slang i kölsvinet och vidare upp under diskbänken där den anslöts till befintlig fotpump.
Via en förgrening i kölsvinet drogs en slang vidare in i toa och anslöts till tvättfatets fotpump.
Jag tänker fortsätta med enbart fotpumpar, som jag tror ger mindre strul än motorpumpar och lättare att laga om de ändå strular. Dessutom har jag valt att ha kvar sjövattenkranen vid diskbänken för att kunna "grovskölja" disken.Var arbetet besvärligt?
Svårast var att komma åt att ta upp hålen rent fysiskt. Jag använde handborr, kniv, rasp och en speciell vinkelborrmaskin som jag fick låna.
Om man placerar hålet i ankarboxen ett par centimeter bakåt, vid styrbords- eller babordssidan, blir håltagningen betydligt lättare, men samtidigt blir slangdragningen kanske inte riktigt lika snygg,.Var det värt insatsen:
JA!! Mycket positivt, vi (hela familjen om 2 vuxna och 2 barn) har verkligen haft nytta och glädje av detta, förutom att det blivit mycket enklare att fylla vatten i hamn.
Dessutom får jag faktiskt plats med en hel del skrymmande prylar i stuven under sittbrunnsbänken - mycket välkommet bara det!


Tryckvattensystem
Den som vill ha "hemmabekvämt" kan montera en 12 volts elektrisk pump intill vattensäcken. Välj en pump med tryckströmbrytare, som själv känner av trycket i ledningen. Man monterar kranar vid diskho och tvättfat. Systemet fungerar så, att så snart man öppnar en kran, känner pumpen att trycket i ledningen börjar falla och startar då omedelbart. Det är som att krana vatten hemma. Möjligen hörs ett svagt surr från pumpen. Exempel på pump: Shurflo, - vet jag har fungerat i annan Parant under många år utan problem.


Plastsmak?
Man hör frågor om hur man håller vattnet i en plastsäck friskt. Här är några tips, som kan gälla alla slag av dricksvattenbehållare:
Vid säsongens början: Fyll på dricksvatten så mycket det går. Pumpa ut allt genom båda anslutningarna. Upprepa detta 1-2 gånger.
Om båten skall lämnas mer än cirka 1 vecka under säsongen: töm vattenförrådet innan du lämnar båten.
Sista båtturen för säsongen: Töm så mycket vatten ur förrådet att tanken eller säcken är halvfull. Fyll på 2-3 deciliter natriumhypoklorit (dvs samma mängd Klorin - OBS! den "vanliga" varianten, INTE den med citron eller annan väldoft tillsatt!). Låt detta stå och skvalpa under färden hem (bör inte drickas) och töm ut tanken fullständigt inför vinterförvaringen.
Hypoklorit avlägsnar bakterier och tendenser till påväxning, men är inte miljöfarligt genom att det bryts ned fullständigt på kort tid i vatten. Det används t.ex. i offentliga simbassänger för att hämma bakterietillväxten i dessa betydligt "hårdare" miljöer.

Tommy Björklund

 
Vattentank i förpiken


Skyddet ligger löst över vattensäcken.


Påfyllnadsslang upp till ankarboxen, dold av originalklädseln.


Vattenslang under förliga durken.


En titt ner genom främsta durkluckan.


Fotpumpar till dricksvatten och sjövatten.


Ordningen återstgälld i förpiken.