Laga eller byta wiren?


Plötsligt fungerar inte loggen...
Det här rör Paranter som har mekanisk SUM-logg, med propellergivare intill kölen och roterande wire i en svart plastslang från slaget upp till instrumentet.
Efter ett antal år upphörde plötsligt vår logg att fungera - på semesterseglingen, utan närhet till reservdelar. Den roterande wiren hade gått av.
På Paranten finns två ställen där wiren med sitt ytterhölje är relativt kraftigt böjd: Just där kabeln kommer in från propellergivaren samt alldeles intill instrumentet. Här är risken för wirebrott störst.
Antingen kan man laga wiren provisoriskt, eller reparera den mera permanent, eventuellt köpa helt ny wire. Att reparera eller fästa ny wire i propellern kräver förstås att man har båten på land, därför kan valet ibland vara rätt givet.

Till sjöss: provisorisk lagning
Skruva loss kabeln från instrumentets baksida. Man kan då lätt se om wiren är av där. Skulle den vara hel, men inte rotera när båten gör fart genom vattnet kan man misstänka brott intill ingången i slaget. (Vi förutsätter att givarpropellern inte har stoppats av tång eller kringflytande skräp).
Lossa slangklämman kring det svarta ytterhöljet, slangen, i slaget och lirka upp så att wiren inuti syns. Var beredd på att lite vatten kan droppa in genom röret från botten.
Har man tur finns det nu en liten wirestump kvar från givaren, som snurrar när båten rör sig genom vattnet. Se bild 2!
Att försöka reparera wiren genom att löda samman wireändarna är nästan omöjligt, det kräver avfettning och lödvätska för rostfritt, och blir knappast pålitligt.
Men det finns ett enkelt knep: använd en bit kopplingsplint (s k sockerbit), se bild 1:
Skär loss en enstaka del från raden, tag ur skruvarna och lägg åt sidan. Skär bort plasten så att metallhylsan inuti blir fri. Klipp av wireändarna med en avbitare för att bli av med ev. utstickande wiretrådar.
Kolla nu att wiren från instrumentet inte är för lång eller för kort. Den kan normalt skjutas ut och in i höljet ett par centimeter.Efter hopsättning får wiren inte vara för spänd eller för lös. I båda fallen går den emot höljet i krökarna och går snart av igen. Skjut wiren ut och in och finn mittläget och sök behålla detta. Är wiren för kort klipper man av någon centimeter av ytterhöljet.
Förena de båda ändarna dikt an mot varandra i den avskalade metallhylsan, sätt i skruvarna och drag åt ordentligt. Knipsa av skruvskallarna (de får inte plats inuti slangen) och fila till förbandet så att det blir hyggligt runt och jämnt. Trä över slangen och täta mot det inkommande röret med hjälp av slangklämman.
Se till att slangen inte någonstans går i tvära böjar. Om detta är fallet vid brottstället, räta ut till mjukare böj och fäst upp, t ex med ett buntband eller provisoriskt med ett snöre. Genom att för hand vrida runt wiren uppe vid instrumentet kollas att den löper runt rimligt lätt. Segla vidare! Anm: Det finns kopplingslist i flera olika dimensioner. De allra minsta är för små för att få in wiren i, men de som säljs på vanliga varuhus brukar passa.
Efter en sådan här nödlagning höll min kabel i många år och glömdes bort!

På land: byte eller reparation
Om det visar sig, att det finns gott om kabel från instrumentet ned till slaget, kan man kolla om det går att lägga kabeln något rakare, utan att för den skull riskera för kraftiga böjar. Om man på detta sätt kan åstadkomma cirka 30 cm "extra" kabel kan man skala av så lång bit slang och använda den utstickande wiren. Se bild 3. I annat fall måste man köpa ny wire. Det bör bli tal om givarvajer inkl medbringarsats, 4 eller möjligen 5 meter (standardlängder). Pris: 606:- resp 698:- (nov.2003, Hjertmans katalog).
Väljer man att köpa ny wire kan illustrationerna här intill ge upplysning om hur propellerbeslaget fungerar.

Reparera
När min wire efter många år till slut gick av igen på samma ställe i slutet av seglarsäsongen, beslöt jag att vänta tills båten kommit på land. Då fann jag att det fanns gott om kabel och med tanke på priset för en reservwire beslöt jag mig att reparera den befintliga genom att skala av behövlig längd och sticka genom beslaget.
Beslaget hålls fast på insidan av båten med mutter och snedbricka (bild 4), och på utsidan av 4 små skruvar, gängade upp i botten.
Hela beslaget ser ut som på bild 5, där propellern också lossats ett stycke från sin lagring.
Från beslaget sticker ut ett fast rör, i vilken wiren går (bild 7). Propellern glider i sin främre del på röret, och i propellerns bakre del finns en lagerhylsa ingängad. Lagerhylsan snurrar på röret och håller fast propellern. På bild 8 ses detta, med propellern nästan avskruvad från hylsan.
För att komma åt att hålla fast hylsan och för hand kunna gänga av propellern behöver man ett enkelt verktyg. Hylsan är avfasad på två sidor, men verktyget måste vara smalt - en vanlig fast nyckel är för tjock.
Gör ett enkelt verktyg av en plåtbit, 1-2 mm tjock. Såga ett hack med 14 mm öppning - se bild 9. Med detta enkla verktyg går det lätt att hålla fast lagerhylsan medan man för hand gängar ut propellern (bild 10). Drag slutligen rätt kraftigt i propellern, så glider den ur wiren, som sitter inklämd i propellernosen.

Kolla wirens längd genom beslaget
Stick nu den frilagda wiren genom beslaget, för att kolla, att den är lämpligt lång. Se bilderna 11 och 12!
Wiren bör nu vara så lång att den sticker cirka 3 cm utanför propellern.
Lägg åter märke till att wiren därvid inte får löpa för stramt eller alltför löst i höljet upp till instrumentet
Har man tagit loss hela beslaget är det nu dags att återmontera det mot båtbotten (bild 13). Täta anliggningen mot skrovet med silikonpasta. När snedbricka och mutter anbringats i slaget läggs slangklämman löst ned över det gängade röret (lätt att glömma bort!)

Ett problem
Wiren följer med propellern runt genom att hålet i propellerns nos är fyrkantigt, och wirens yttersta del är pressad till motsvarande fyrkantigt tvärsnitt. Se bild 14.
Jag kunde emellertid inte komma på något sätt att forma den yttersta delen av den runda wiren så att den blir fyrkantig. Det räcker inte att försöka klämma wiren i ett skruvstäd, och om man försöker hamra på wiren blir resultatet att den tvinnar upp sig, - men den blir inte fyrkantig! Det krävs särskilda pressverktyg.
Jag fick därför söka en lösning utanpå propellern i stället för inuti, men utan att störa dess strömlinjeform i vattnet.
Jag renskrapade och avfettade propellernosen och fann, att vanligt smältlim fäste bra mot propellermaterialet.
Likaså på ett par centimeter av en väl rengjord wireände. En vanlig liten enkel limpistol användes.
Men det fyrkantiga hålet i propellernosen är för trångt för att den runda wiren skall kunna tvingas igenom. Efter mycken vånda beslöt jag mig för att borra upp hålet så att wiren just kunde dras igenom.
Med beslaget på plats och wiren stickande cirka 2 cm ut gjordes en något förlängd nos med hjälp av smältlim. Sedan limmet kallnat helt, kunde den nya nosen formas med en vanlig brytkniv.
Ett barskt prov på land kan göras: med en vattenslang kan man få propellern att snurra med en hiskelig fart, mer än vad instrumentets skala visar. Allt fungerade perfekt. Eftersom detta är långt mer än den hastighet vi förmår att jaga upp vår Parant i, så räknade jag med att konstruktionen skulle hålla. Och den håller fortfarande efter flera år. Se bild 15.
Glöm inte att noga bottenmåla beslag och propeller. Havstulpaner verkar älska att åka karusell och sätter sig annars alldeles fullt på propellern!

P H Kongstad, Parant nr 2 "Anna Lejon"

  
Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9

Bild 10

Bild 11

Till vänster bild 12, till höger bild 13
  
Till vänster bild 14, till höger bild 15.
Åter till förteckningen över olika artiklar

Åter till startsidan